Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Firma v nedokonalé konkurenci - výpisky z přednášek

Firma v nedokonalé konkurenci - výpisky z přednášek


Kategorie: Ekonomická teorie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Výpisky z přednášek Mikroekonomie představují firmu v nedokonalé konkurenci. Nejdříve heslovitě charakterizují nedokonalou konkurenci, poté se zabývají příčinami jejího vzniku. Pomocí grafů znázorňují rovnováhu firmy v nedokonalé konkurenci. Tento text je součástí série 13-ti dílných výpisků z přednášek Mikroekonomie. Zde naleznete předchozí díl Rovnováha na dokonale konkurenčním trhu - výpisky z přednášek a následující díl Monopol - výpisky z přednášek.

Obsah

1.
Charakteristika nedokonalé konkurence, příčiny vzniku
2.
Rovnováha firmy v nedokonalé konkurenci

Úryvek

"2. bariéry konkurence (vstupu)
- omezení počtu firem
1. právní restrikce – výsadní právo na určitý produkt
2. diferenciace produktu
3. nedostatečné informace
4. vlastnictví důležitého výrobního faktoru v rukou jediné firmy
5. státní zásahy
6. politické okolnosti (příklady ke zkoušce)

ad 9.2 – Rovnováha firmy v NdK

max Z => max (TR + TC) => MR = MC
- firma je v rovnováze, když maximalizuje svůj zisk
- v NdK má firma vliv na tvar příjmů AR, MR = P …přímka"

Poznámka

Práce obsahuje grafy.
Přednáška z Mikroekonomie 9/13.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: aeko_ekox0090.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Firma_nedokonale_konkurenci.doc (41 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse