Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Fiskální politika jako nástroj hospodářské politiky státu

Fiskální politika jako nástroj hospodářské politiky státu

Kategorie: Hospodářská politika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s. - od 1. 9. 2016 patří pod VŠFS Vysoká škola Karlovy Vary o. p. s., Karlovy Vary

Charakteristika: Práce se skládá ze dvou částí. Obsahem první kapitoly je základní charakteristika hospodářské politiky státu, jejích subjektů, cílů, nástrojů, typů a její účinnosti. Druhá část se zabývá fiskální politikou, důraz je kladen především na státní rozpočet, dále pak na nástroje fiskální politiky a její cíle.

Obsah

1.
Kapitola - Hospodářská politika
1.1
Subjekty hospodářské politiky
1.2
Ekonomické funkce státu
1.3
Hlavní cíle hospodářské politiky
1.4
Nástroje hospodářské politiky
1.5
Typy hospodářské politiky
1.6
Hospodářská politika a účinnost
1.6.1
Magický čtyřúhelník
1.6.2
Phillipsova křivka
2.
Kapitola - Fiskální politika
2.1
Veřejné finance a státní rozpočet
2.1.1
Příjmy státního rozpočtu
2.1.2
Výdaje státního rozpočtu
2.1.3
Deficit státního rozpočtu
2.1.4
Vyrovnaný rozpočet
2.2
Funkce fiskální politiky
2.3
Nástroje fiskální politiky
2.4
Cíle fiskální politiky
2.4.1
Expanzivní fiskální politika
2.4.2
Restriktivní fiskální politika
3.
Legislativní vazba problematiky hospodářské politiky státu
4.
Příloha
5.
Literatura

Úryvek

"1.3 HLAVNÍ CÍLE HOSPODÁŘSKÉ POLITIKY
Státní orgány sledují v rámci národní ekonomiky dva základní stabilizační cíle.
1) Prvním cílem je zajištění cenové stability. Vlády se snaží změny cen minimalizovat a zabránit neočekávaným cenovým šokům.
2) Druhým cílem stabilizační politiky je podpora zaměstnanosti. Jde zde o udržení nezaměstnanosti na úrovni, která se blíží přirozené míře nezaměstnanosti.
Naplnění těchto cílů vyžaduje, aby státní orgány navíc stimulovaly rovnoměrný růst reálného produktu a působily na:
a) dosažení rovnováhy, co se týče vztahů mezi domácí ekonomikou a ekonomikami jiných států;
b) rovnováhu platební bilance;
c) stabilitu měnových kurzů.

1.4 NÁSTROJE HOSPODÁŘSKÉ POLITIKY
V tržní ekonomice má stát k dispozici čtyři skupiny nástrojů: nástroje monetární politiky, fiskální politiky, důchodové politiky a měnové a vnější obchodní politiky.

1) Monetární politika
Monetární politika neboli peněžní a úvěrová politika je státní činností, která je zaměřena na kontrolu množství peněz v ekonomice, na regulaci úrokových měr a podmínek úvěru. Státní orgány používají nástroje monetární politiky k dosažení cílů, jako je stabilizace cenové hladiny a udržení míry nezaměstnanosti na její přirozené úrovni. Pro použití monetární politiky, musí být rozvinut tržní mechanismus, zejména pak peněžní oběh a trh peněz a úvěrový systém a trh kapitálu. Stát musí mít možnost vstupovat na trh peněz i kapitálu, proto je dalším předpokladem pro fungování monetární politiky centrální banka ve státním vlastnictví (v mnoha zemích funguje jako instituce nezávislá na vládě, při realizaci monetární politiky), která emituje bankovky, poskytuje úvěry obchodním bankám, spravuje měnové reservy, reguluje činnost obchodních bank.

2) Fiskální politika
Fiskální politika úzce souvisí s rozpočty ústřední vlády a rozpočty orgánů místní samosprávy. V zásadě se fiskální politika skládá ze dvou součástí. První částí je způsob zdanění jednotlivých tržních subjektů a druhou částí jsou výdaje z jednotlivých rozpočtů.
Podrobněji se rozpočtovou politikou budeme zabývat v následující kapitole.

3) Důchodová politika
Stát vlivem důchodové politiky působí na ceny výrobních faktorů, zejména na mzdy a zisky. Důchodová politika působí na vývoj cen výrobků, služeb a výrobních faktorů. Stát má v podstatě dvě možnosti:
a) stát může zavést přímou administrativní kontrolu mezd a cen – může v určitém období stanovit maximální možné přírůstky mezd a cen, nebo může mzdy a ceny přímo zmrazit;
b) další možností je podpora dohod firem a odborů o přírůstcích mezd a cen – stát se snaží vytvořit stejné podmínky pro jednání firmám i odborům, aby se zvýšila pružnost výrobních faktorů.

4) Měnová a vnější obchodní politika
Vnější obchodní politikou stát reguluje toky výrobků a služeb, jež jsou určeny k vývozu ze země. Stát využívá nástrojů, jako je např. celní politika a určování kvót výrobků, které lze v určitém období ze země vyvézt nebo do země dovézt.
Vnější měnovou politikou stát reguluje měnové kursy a tak kromě vlivu na toky výrobků a služeb působí i na toky kapitálů.
Vnější obchodní a měnová politika je zaměřena převážně na zajištění rovnovážných vztahů národní ekonomiky se zahraničím. Z dlouhodobého hlediska jsou bezprostředními cíli vnější měnové a obchodní politiky - cenová stabilita a dostatečná zaměstnanost v zemi."


Poznámka

Vysoká škola Karlovy Vary, Právní specializace, předmět Ekonomie II. Práce obsahuje grafy. Délka čistého textu je 9 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera19843
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse