Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Fluor a chlor

Fluor a chlor


Kategorie: Chemie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí, nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace, Frýdlant nad Ostravicí

Charakteristika: Tato práce stručně charakterizuje dva halové prvky, a to fluor a chlór. Najdete zde nejdůležitější informace. Práce je psána stručně, jednoduše a odrážky umožňují rychlou orientaci v textu.

Obsah

1.
Obecnévlastnosti halových prvků-společné vlastnosti
-sloučeniny
2.
Fluor-výskyt
-výroba
-vlastnosti
-užití
3.
Chlór- výskyt
-výroba
-vlastnosti
-užití

Úryvek

"= halové prvky
=halogeny
-PRVKY-fluor-viz dále
- chlór- viz dále
-brom-červenohnědá kapalina
-jód-šedofialová pevná látka
-sublimuje-vytváří stříbrnohnědé krystaly
-astat-radioaktivní
-VLASTNOSTI-velmi reaktivní
-oxidační činidla
-kromě jódu jsou rozpustné ve vodě
- vytváří dvouatomové molekuly
-SLOUČENINY- halogenovodíky-bezbarvé plyny
-dráždí dýchací cesty
-dobře rozpustné ve vodě- vznikají halogenovodíkové kyseliny-hodně silné
-kyselejší s rostoucím Z
-halogenidy-soli halogenovodíkových kyselin
-dobře rozpustné ve vodě
-kyslíkaté sloučeniny- oxidy
-oxokyseliny
FLUOR
VÝSKYT- hl. v minerálech-Kazivec=fluorit
-fluorapatit- v zubech, kostech
VÝROBA- z kazivce"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5587cda798c1f.zip (7 kB)
Nezabalený formát:
P_prvky_fluor_chlor.doc (26 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse