Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Fobie - výtah z encyklopedie Diderot

Fobie - výtah z encyklopedie Diderot


Kategorie: Psychologie

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Obsahuje definici fóbie, a výčet základních typů fóbií, včetně charakteristiky v heslech.

Obsah

1.
Co je to fobie?
2.
Druhy fobií

Úryvek

“ Co je to fobie?

Fobie-chorobný strach prožívaný jako úzkost. Má svůj předmět, na nějž je vázán (osoba, zvíře, věc, jev, situace ap.) a podle něhož je pojmenován, např. antropofobie (strach z lidí), aichmofobie (strach z ostrých předmětů.)

Druhy fobií

astrofobie, astrophobia – chorobný strach z bouřky, blesku a jiných podobných úkazů. Z řeckého astron hvězda a fobos strach.
trichofobie, chorobný strach z vlasů.
tokofobie, chorobný strach ženy z porodu.
tafefobie, chorobný strach před možností být pohřben zaživa.
tabofobie, chorobný strach před vysycháním míchy.
siderodromofobie, chorobný strach z vlaků, ze železnice.
rektofobie, chorobný strach před onemocněním konečníku.
radiofobie, chorobný strach z ozáření.
patofobie, chorobný strach z nemoci, choroby.
parazitofobie, lékařství chorobný strach z parazitů.
panfobie, pantofobie – lékařství chorobný strach ze všeho."

Poznámka

Výtah z encyklopedie Diderot.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: psyx0028.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Fobie_vytah.doc (31 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse