Foniatrie


Kategorie: Medicína

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Heslovitá práce představuje nejčastější zdravotní problémy z foniatrie. Stručně vyjmenovává poruchy hlasu, řeči a sluchu.

Obsah

1.
Pojem foniatrie
2.
Poruchy hlasu
3.
Poruchy řeči
3.1
Dětská patlavost
3.2
Koktavost a brebtavost
3.3
Huhňavost
3.4
Afázie
3.5
Dysartrie
3.6
Mutismus
4.
Poruchy sluchu
4.1
Nedoslýchavost
4.2
Hluchota
4.3
Komunikace neslyšících
4.4
Prevence postižení sluchu
4.5
Léčba poruch sluchu

Úryvek

"Foniatrie
nadstavbový lékařský obor zabývající se léčbou vad a onemocnění řeči, hlasu a sluchu

Poruchy hlasu
• hl. příznakem je chrapot
• poruchy mohou být způsobeny záněty, nádory, poraněním, přemáháním hlasu
• foniatr provádí speciální redukci hlasu a edukaci náhradního hlasu
Poruchy řeči
Dětská patlavost
• jde o chybnou výslovnost jedné či více hlásek(šišlavost u sykavek, ráčkování u R a Ř)
• léčba je pod vedením logopeda
Koktavost a brebtavost
• poruchy plynulosti řeči
• koktavost se projevuje opakovaním hlásek či celých slabik nebo řečovým blokem před vyslovením počáteční hlásky
• brebtavost spočívá v rychlém tempu řeči a drmolení
• léčba je komplexní- speciální nácb¨vik řeči, pravidelný režim dne, psychoterapie
Huhňavost
• příčinou je zhoršená nosní průchodnost a u vrozených rozštěpových vad, kdy je nedokonalý uzávěr nosohltanu
• na léčbě se podílí plastický chirurg, stomatolog, foniatr a logoped
Afázie
• ztráta schopnosti mluvit, která je podn¨míněna neurologickým postižením
• léčba jen za pomoci logopeda, neurologa a psychologa
Dysartrie
• porucha artikulace při postižení CNS
• projevuje se sníženou motorikou artikulačních orgánů špatnou výslovností
Mutismus
• ztráta schopnosti mluvit
• jde o přechodnou poruchu, která může trvat od několika hodin až po několik let
Poruchy sluchu:
• převodní poruchy sluchu- onemocnění zevního a středního ucha
• percepční poruchy sluchu – poškození vnitřního ucha a vedení vzruchů sluchovým nervem
z vyšetřovacích metod se nejčastěji provádí sluchová zkouška řeči a audiometrie"

Poznámka

Práce je psaná v odrážkách.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4d26040d781a4.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Foniatrie.doc (40 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse