Název Goodness Staženo

Nestabilní angina pectoris

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Medicína

4592x

Infarkt myokardu

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Medicína

645x

Antikolagulancia,antiagregancia

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Medicína

575x

Základní orientace na lidském těle

V práci jsou heslovitě vyjmenovány základní pojmy pro orientaci na lidském těle. Hlavní termíny jsou uvedeny v češtině i v latině.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Medicína

559x

Anatomie dle Čiháka - buňka a tkáně

Tato práce obsahuje zápisky z první kapitoly knihy Anatomie od prof.J.Čiháka. Jedná se o část o buňce a tkáních. Výpisky charakterizují buňky, srovnáv... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Medicína

528x

Fyziologický porod

Práce je ze semináře Gynekologie a porodnictví a zabývá se podrobně fyziologickým porodem. Přibližuje jednotlivé druhy porodů. Popisuje samotný porod.... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Medicína

240x

Teorie v ošetřovatelství

Práce se věnuje popisu jednotlivých koncepcí ošetřovatelství, tedy péči o pacienty podle toho, jak se vyvíjeli a jak jsou prezentovány svými průkopník... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Medicína

209x

Svalová soustava člověka

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Medicína

155x

Somatologie

Kostra hrudníku - 1. – 7. žebro – žebra pravá COSTAE VERAE, 8. – 10. žebra nepravé COSTAE SPURIAE, 11. – 12. volná žebra COSTAE FLUCTUANTES, Sternu... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Medicína

102x

Léčba nádorů

Stručná heslovitá práce z onkologie řeší problematiku léčby nádorů. Autor vysvětluje, že k vyléčení většinou nestačí jen jediná léčebná metoda. Proto ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Medicína

96x
1  2  3  4  5  6  »