Název Goodness Staženo

Nestabilní angina pectoris

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Medicína

4570x

Infarkt myokardu

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Medicína

627x

Antikolagulancia,antiagregancia

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Medicína

562x

Základní orientace na lidském těle

V práci jsou heslovitě vyjmenovány základní pojmy pro orientaci na lidském těle. Hlavní termíny jsou uvedeny v češtině i v latině.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Medicína

534x

Anatomie dle Čiháka - buňka a tkáně

Tato práce obsahuje zápisky z první kapitoly knihy Anatomie od prof.J.Čiháka. Jedná se o část o buňce a tkáních. Výpisky charakterizují buňky, srovnáv... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Medicína

400x

Fyziologický porod

Práce je ze semináře Gynekologie a porodnictví a zabývá se podrobně fyziologickým porodem. Přibližuje jednotlivé druhy porodů. Popisuje samotný porod.... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Medicína

228x

Teorie v ošetřovatelství

Práce se věnuje popisu jednotlivých koncepcí ošetřovatelství, tedy péči o pacienty podle toho, jak se vyvíjeli a jak jsou prezentovány svými průkopník... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Medicína

208x

Svalová soustava člověka

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Medicína

155x

Somatologie

Kostra hrudníku - 1. – 7. žebro – žebra pravá COSTAE VERAE, 8. – 10. žebra nepravé COSTAE SPURIAE, 11. – 12. volná žebra COSTAE FLUCTUANTES, Sternu... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Medicína

102x

Hematologie - přednášky

Práce je přednáškami z hematologie. Všímá si složení krve. Zaměřuje se na jednotlivé krevní buňky - podrobně rozebírá červené krvinky, bílé krvinky a ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Medicína

79x
1  2  3  4  5  6  »