Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Foresta, a. s. - profil firmy

Foresta, a. s. - profil firmy

Kategorie: Podniková ekonomika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Seminární práce do předmětu Teorie firmy se podrobně zabývá strukturou a fungováním firmy Foresta, a. s. Popisuje také její historii, problémy, se kterými se potýkala v době restitucí, a následnou nutnost diverzifikace podnikání.

Obsah

1.
Úvod
2.
Organizační struktura
3.
Orgány společnosti
3.1.
Valná hromada
3.2.
Představenstvo
3.3.
Dozorčí rada
4.
Závěr
5.
Historie
5.1.
Diversifikace podnikání

Úryvek

“ DOZORČÍ RADA

1. Dozorčí rada je kontrolní orgán společnosti

2. Dohlíží na činnost představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti.

3. Dozorčí radě přísluší zejména:
- kontrolovat dodržování obecně platných předpisů, stanov a usnesení valné hromady
- přezkoumávat roční uzávěrku a návrhy na rozdělení zisku
- přezkoumávat zjednodušené čtvrtletní bilance
- svolávat mimořádnou valnou hromadu, vyžadují-li to zájmy společnosti
- předkládat valné hromadě i představenstvu svá vyjádření a návrhy
- nahlížet kdykoliv do evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních dokladů společnosti

4. Při své činnosti se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou.

Závěr
Ve své práci jsem podal zevrubný popis FORESTA a.s Velké Karlovice. Poznatky získané během dvou odborných praxí v této firmě dále rozpracuji v bakalářské práci.

Historie

K 1. 7. 1992 byl zprivatizován podnik Severomoravské státní lesy Krnov. Prvním krokem k privatizaci bylo rozhodnutí vrácení půdy a lesa původním vlastníkům, a to k datu 25. 2. 1958. Na základě předloženého a schváleného privatizačního projektu Lesního závodu Velké Karlovice vznikla Foresta, a. s., která delimitací převzala majetek, závazky a pohledávky tohoto lesního závodu. Do obchodního rejstříku byla zapsána 28. června 1992 s povolenou činností od 21. 7. 1992. Sto procent akcií vlastní Fond národního majetku, privatizačním projektem je určeno 92% akcií do kuponové privatizace, 5% akcií je vyhrazeno pro zaměstnance, 3% akcií zůstanou ve fondu pro případné restituční nároky.
Majetek společnosti tvoří:

- základní prostředky (technologie stavby, bytový fond)
- zásoby
- peněžní prostředky

Majetkem společnosti není lesní ani společenská půda. Pouze ostatní plochy a pozemky, na nichž stojí bytový fond.
Vzhledem k rozsáhlým změnám ve vlastnictví lesů musela být změněna i podnikatelská filozofie firmy. Již v roce 1990 jako příprava na privatizaci vlastnictví lesů došlo k privatizaci výkonů (činností) formou operačního nebo finančního leasingu. Firma začala diversifikovat výrobu a budovat nový vnitřní ekonomický systém."

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera54
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse