Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Formální organizace

Formální organizace

Kategorie: Sociologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se pokouší popsat charakter a výstavbu formální organizace, srovnává ji s organizací neformální. Zabývá se jevy úzce spjatými s formální organizací: delegováním, mírou centralizace a byrokracií.

Obsah

1.Formální organizace
1.1
Formální organizační struktury
1.2
Neformální organizace
1.3
Delegování
1.4
Míra centralizace
1.5
Byrokracie

Úryvek

"1.1 Formální organizační struktury

Zájem o organizační struktury dominoval v období klasických organizačních koncepcí a je určujícím prvkem zkoumání teoretiků „komplexních organizací“ v kontingenčních přístupech k řízení.
Organizační struktury můžeme definovat jako množinu prvků a vztahů mezi nimi, kde pod pojem prvky (respektive strukturní jednotky) lze podle rozlišovací úrovně … zahrnout firmy, jejich úseky, odbory …, vztahy mezi prvky jsou informační vazby.
Organizační struktury jsou projevem stability organizace. To ovšem neznamená, že jsou „organizačním dogmatem“, které nemůže být změněno. Naopak, organizační struktura musí být dostatečně flexibilní a adaptabilní tak, aby podporovala výkon činností organizace.
Jak již bylo uvedeno, jsou organizační struktury v teorii i praxi členěny různým způsobem. Nejdůležitější dvě základní charakteristiky klasifikace organizačních struktur jsou:
a) podle sdružování činností – dělící organizační struktury na funkcionální, výrobkové a ostatní účelové struktury,
b) podle rozhodovací pravomoci a zodpovědnosti – organizační struktury liniové, štábní, kombinované a komisionální.

Kromě těchto dvou základních kritérií dělení se organizační struktury dělí:
c) podle míry delegování pravomocí a zodpovědností – centralizované nebo decentralizované struktury,
d) podle počtu podřízených strukturních jednotek (členitosti) – ploché nebo úzké („špičaté“) struktury,
e) podle trvání v čase – stabilní (dlouhodoběji neměnné) a dočasné.
(Kompletní výklad problematiky organizačních struktur uvádějí Vodáček – Vodáčková, 1996).
K charakteristice organizačních struktur se obvykle používá více klasifikačních charakteristik – tzv. vícedimenzionální označení. Navíc má málokterá organizace „čistou formu“ organizační struktury, tvořenou jen jedním výše uvedeným typem. Organizační struktura je aplikována buď pro organizaci jako celek (méně často), nebo pro určitou část (strukturní jednotku) organizace. Tam, kde není uvedeno, o kterou část organizace se jedná, myslí se organizační struktura nejvyšší úrovně hierarchie."

Poznámka

Práce přehledně vysvětluje základní pojmy.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera9996
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse