Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Formování psychologie jako samostatného vědního oboru

Formování psychologie jako samostatného vědního oboru


Kategorie: Psychologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se zabývá formováním psychologie jako samostatného vědního oboru. V úvodu psychologii charakterizuje, poté se věnuje významným představitelům. Hledá a popisuje rozdíly mezi psychologií anglickou, francouzskou a českou. Pojednává o počátcích vědy v Čechách.

Obsah

1.
Úvod
2.
Psychologie
3.
Významní představitelé „nové psychologie"
3.1.
Americká psychologie
3.2.
Francouzská psychologie
3.3.
Počátky české psychologie

Úryvek

"V první polovině 20.století se pozitivismem (není možné se dostat za hranice světa daného pozorováním, poznatelnost světa je dána hranicemi vědy) inspiroval americký behaviorismus, který uznával jako jediný předmět psychologie objektivně pozorovatelná fakta – vnější projevy chování. Tímto však došlo ke vzniku psychologie „bez duše“.
V historii vzniku psychologie lze rozlišit fázi vývoje předvědecké psychologie a fázi konstituování a rozvoje psychologie jako samostatné vědy.
Základním mezníkem mezi oběma fázemi je zřizování psychologických laboratoří a pracovišť na různých univerzitách.
Fáze vývoje předvědecké psychologie se rozpadá do dvou etap. Každá z nich vykazuje jak idealistickou, tak materialistickou linii. Autory psychologických názorů spadajících do první etapy vývoje byli především filozofové a teologové. Předmětem psychologie je duše nazíraná jako složitá entita většinou duchovní podstaty. Centrem pozornosti je otázka lokalizace sídla duše (mozek, srdce). Antické učení o duši (zejména Aristotelova soustava poznatků) již anticipovalo dichotomii psychických funkcí a dva plány psychologické terminologie (aktuální a dispoziční pojmy).
Druhá etapa vývoje předvědecké psychologie je vymezena filozofií R. Descarta. Jeho racionalistické učení vystřídalo učení scholastické, zejména katolicky interpretovanou psychologie Aristotelovu, která představovala ve středověku spolu s učením Tomáše Akvinského jedinou oficiálně uznávanou soustavu psychologických poznatků. R. Descartes zavádí pojem vědomí jako ústřední pojem psychologického bádání. Klade rovnítko mezi psychické a vědomé, čímž zužuje předmět psychologie na vědomé jevy, které jsou verifikovatelné zážitkem evidence. Významným způsobem přispěl k rozpracování pojmu vědomí J. Locke, který jako první v dějinách psychologie introspektivně analyzoval vědomí a vymezil je jako "postřehování toho, co probíhá v mysli". Pomocí analytické metody dospěl k identifikaci prvků vědomí, jejichž pomocí rozdělil obsahy mysli do dvou kategorií zakotvených ve zkušenosti: obsahy vztahující se k vlastnostem vnějších objektů, které subjekt může vnímat (sensation), a obsahy, které vznikají vnímáním vnitřních dějů (reflexion). První kategorie tak představuje zdroj obsahů vědomí, druhá reflexní operaci prováděnou v mysli. Lockovo učení o vědomí ovlivnilo G. Berkeleye a D. Huma, který ve své koncepci do jisté míry potlačil druhou kategorii Lockova pojetí vědomí. Pod pojem vědomí zahrnul soubor obsahů, které si člověk uvědomuje a které jsou mu bezprostředně dány. E. B. de Condillac převedl analogicky vědomí na souhrn počitků, jež jsou mu obsahem. G. W. Leibniz svou monadologií sice přímo nepřispěl k rozvoji poznatků o vědomí, ale svým předpokladem jasnosti až temnosti monád anticipoval stavy mysli, respektive vědomí. Zcela temný obsah mysli nastává ve spánku, nejjasnější ze všech obsahů mysli je ten, na nějž je soustředěna pozornost. Další myslitelé se spíše zaměřovali na jednotlivé vlastnosti vědomí (experimentální zkoumání tzv. úžiny vědomí). V důsledku toho se koncem 19. století ustálilo pojetí vědomí v užším a širším slova smyslu. Širší obsah pojmu vědomí zahrnoval nejen obsahy duševní činnosti, tj. vědomí v užším smyslu, ale i operace, jimiž se subjekt zmocňuje duševních obsahů. V rámci psychologického vědomí byly postupně uplatňovány metody, které byly vytvořeny či ovlivňovány filozofickými koncepcemi a idejemi, významně z hlediska vývoje lidského poznání jak v přírodních, tak společenských vědách.
Vznik psychologie jako samostatné vědy se klade nejčastěji do roku 1879, kdy vznikaly první laboratoře experimentální psychologie. Filozofie ani v tomto období nepřestává stimulovat psychologická poznání, které se však začíná rozvíjet ve stále těsnější závislosti na práci psychologických laboratoří. Pro psychologie konce 19. a začátku 20. století je příznačné, že její paradigma není jednotné. Existují rozdíly jak ve vymezení předmětu psychologie, tak v metodologické výbavě. Vedle vědomí (resp. prožívání) je studium rozšířeno i na nevědomé jevy, v některých psychologických směrech se stává východiskem studia osobnost. Do centra zájmu se dostává kategorie chování (odpor vůči introspekci)."

Poznámka

Práce je kompilačního charakteru. Čerpá ze zdroje: http://www.cojeco.cz/index.php?s_term=&s_lang=2&detail=1&id_desc=78241.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera15309
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse