Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Formování území Koruny české za vlády Lucemburků

Formování území Koruny české za vlády Lucemburků


Kategorie: Historie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce popisuje formou souvislého textu nástup Lucemburků na český trůn a jejich vládu. Velkou pozornost věnuje zahraniční politice, sňatkové politice, územním změnám a vztahům Lucemburků k ostatním panovníkům a osobnostem tehdejší Evropy. U Václava je pak kladen důraz na komplikovanou příbuzenskou situaci, která vedla k oslabování moci a ke sporům.

Obsah

1.
Jan Lucemburský
1.1
Nástup na trůn
1.2
Sňatková politika
1.3
Územní změny
1.3.1
Budyšínsko
1.3.2
Chebsko
1.3.3
Snaha o získání Polska
1.3.4
Plíseňsko
1.3.5
Snaha o získání Korutan, Tyrol a měst severní Itálie
2.
Karel IV.
2.1
Vztah zemí Koruny české a Říše
2.2
Územní změny
2.2.1
Anna Svídnická a její dědická práva
2.2.2
Snaha o zajištění dědičného nároku Lucemburků na římský trůn
2.2.3
Nová marka
2.2.4
Sňatek s Annou Pomořanskou
2.2.5
Svídnicko-javorské dědictví
2.2.6
Braniborsko
2.3
Rozdělení země mezi Václava, Jana a Zikmunda
3.
Václav IV.
3.1
Územní spory s příbuznými
3.2
Boj s Joštem
3.3
Krize na římském i českém trůně
3.4
Situace na Opavsku
3.5
Oslabení moci v Lucembursku
4.
Závěr – situace v Čechách v době smrti Václava IV.

Úryvek

“ Po smrti přemyslovského knížete Václava III.v roce 1306 se o český trůn přihlásili hned dva kandidáti. A to vévoda Jindřich Korutanský, který byl manžel nejstarší Václavovy sestry, a Rudolf Habsburský, který , aby podpořil své zájmy, se oženil s vdovou po Václavu II. Eliškou Rejčkou. K moci se dostal Jindřich, poněvadž Rudolf brzy zemřel. Vévoda si však nedokázal v zemi udržet klid a začal ztrácet dokonce i své příznivce.
Zájem české reprezentace se obrátil k synovi římského krále, k tehdy čtrnáctiletému Janu Lucemburskému. Ten mohl převzít českou korunu po té, co se oženil s Eliškou Přemyslovnou ve dnech 31.8. a1.1. 1310. Následně se Jan se svým vojskem a rádci vydává na tažení do Čech, které je navíc podpořené vojskem jeho otcem z Norimberku. Dle dobových pramenů vniklo vojsko Jana do Prahy 3.12. 1310. Korunovace nakonec připadla na 7.2. 1311. Během svých začátků vydává Jan Lucemburský inaugurační diplomy ( zvlášť pro Čechy a Moravu), ve kterých se zavazuje k zachování všech dosavadních práv a zvyklostí, a tím formuluje pravidla vztahů mezi králem a zemskou reprezentací. V úvodu inauguračních diplomů je přímo uvedeno: „Slibujeme ( král Jan ) … že zachováme všechna knížata našeho Českého království i Moravy, duchovní i světská … i všechny podřízené naší vládě … v jejich právech a zvyklostech, které získali a mají od našich předchůdců …, a také všechna jejich privilegia, která mají od našich předchůdců, chceme potvrdit naší pečetí.“
S příchodem Jana Lucemburského na český trůn se k českému království připojilo Lucembursko. Tento nepříliš velký státní útvar byl připojen k českým zemím v letech 1310-1437. Až Karel IV. však lucemburské území začlenil do lenního svazku a povýšil hrabství na vévodství. Jan Lucemburský byl jediným synem Jindřicha , po něm se narodily ještě čtyři dcery: Marie ( 1304 , pozdější francouzská královna), Beatrix (1305, manželka uherského krále Karla Roberta z Anjou), Anežka (provdána za falckraběte rýnského – jeden z kurfiřtů) a Kateřina:, která se stala ženou Albrechta Habsburského. Jan Lucemburský jako mladý pobýval na francouzském královském dvoře, zde žil v blízkosti svého strýce Balduina, který zde nastoupil duchovní dráhu. Balduin dosáhl vysoké církevní hodnosti, když se stal arcibiskupem trevírským.
K základním kamenům úspěšné vlády panovníků ve středověku patřila dynastická a teritoriální politika. Jan Lucemburský nepohrdl žádnou příležitostí k rozmnožení rodových držav. Dynasticko – politický sňatek byl ve středověku velmi oblíbeným a běžným politickým prvkem. Král Jan rozehrál velkolepou sňatkovou partii, kdy provdal nejprve v roce 1316 princeznu Anežku ( nejmladší dcera Václava II.) za knížete Jindřicha Javorského. Za iniciátora svatby se označuje Jindřich starší z Lipé (jeden z Janových rádců), který měl zájem na zajištění vlastních držav v Žitavsku a Kladsku. Navíc se sňatek mohl stát dalším stupínkem k obnově Janových nároků na polské knížectví.
Ve 20.letech 14.století se pak Jan snaží o propojení vlastní dynastie s uherským a čerstvě ovdovělým králem Karlem Robertem z Anjou. Vybrána byla mladší z Janových sester Beatrix, která se za Karla Roberta ve svých 13 letech,ale následně zemřela při porodu. Intenzivně se také král staral o budoucnost svých dětí,např.dcera Markéta byla zaslíbena nejprve Jindřichovi ml. Dolnobavorskému, následně však byl manžel vyměněn za bratrance Jindřicha XIV. Dolnobavorského."

Poznámka

Práce kompilačního charakteru.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera11167
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse