Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Formulace, výběr a implementace strategie - přednášky

Formulace, výběr a implementace strategie - přednášky

Kategorie: Strategický management

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Výpisky z přednášek se nejprve zaměřují na představení procesu formulace strategií. Charakterizují různé typy strategií, věnují se jejich dělení dle Ansoffa, podle síly konkurenční pozice na trhu, z hlediska vztahu k inovacím a mnoha dalším. V následující části se pak zabývají výběrem strategie a v závěru se soustředí na její implementaci. Přibližují tak například projektové řízení, jeho proces, či zásady při projektování.

Obsah

1.
Formulace strategie
1.1
Typy strategií
1.1.1
Dle organizační úrovně
1.2
Základní podnikové strategie
1.2.1
Růstu
1.2.2
Udržovací
1.2.3
Ústupová
1.3
Odvětvové strategie
1.3.1
Finanční
1.3.2
Výrobní
1.4
Typologie strategií dle Ansoffa
1.4.1
Diverzifikační strategie v zemědělství
1.5
Porterovy strategie
1.5.1
Strategie nákladové výhody
1.5.2
Strategie diferenciace
1.5.3
Strategie zaměření
1.6
Strategie dle síly konkurenční pozice na trhu
1.6.1
Integrační strategie
1.6.1.1
Progresivní integrace
1.6.1.2
Zpětné integrace
1.6.1.3
Horizontální integrace
1.6.2
Intenzivní strategie
1.6.2.1
Proniknutí na trh
1.6.2.2
Rozvoj trhu
1.6.2.3
Vývoj výrobku
1.6.3
Diverzifikační strategie
1.6.3.1
Soustředná diverzifikace
1.6.3.2
Horizontální diverzifikace
1.6.3.3
Smíšená diverzifikace
1.7
Obranné strategie
1.7.1
Společného podnikání
1.7.2
Snižování výdajů
1.7.3
Zbavování se majetku
1.7.4
Likvidace
1.8
Strategie z hlediska chování podniku na trhu
1.8.1
Konkurenčně orientované strategie
1.9
Další typy strategií
1.10
Strategie podle Adamčíka: regionální inovační
1.10.1
Ofenzivní
1.10.2
Defenzivní
1.10.3
Imitační
1.10.4
Závislých satelitů
1.10.5
Tradiční produkce
1.10.6
Mezerová produkce
1.11
Strategie ze SWOT analýzy
1.12
Kombinace strategií
1.13
Strategie tržního vůdce
1.14
Strategie založená na ofenzivním přístupu
1.15
Podniková strategie
2.
Výběr strategie
2.1
Generování strategických alternativ
2.2
Proces generování alternativ
2.3
Klíčové kroky při generování alternativ
2.4
Organizační procesy podporující generování alternativ
2.5
Výběr strategie
2.6
Hodnocení strategických alternativ dle kritérií – obecný rámec
2.6.1
Vhodnost
2.6.1.1
Teoretické zdůvodnění
2.6.1.2
Výsledky výzkumu
2.6.2
Přijatelnost strategie
2.6.2.1
Návratnost/výnosnost
2.6.2.2
Rizikovost
2.6.2.3
Reakce zájmových skupin
2.6.3
Realizovatelnost
2.7
Výběr strategie
2.8
Předpoklady strategie
3.
Implementace strategie
3.1
Příprava organizace na zavedení strategie
3.2
Plán implementace
3.3
Proces implementace strategie
3.4
Příklad implementace strategie vůdcovství
3.5
Proč se nedaří strategii realizovat?
3.6
Projektové řízení
3.7
Proces řízení projektu
3.8
Zásady a postup projektování

Úryvek

"Typy strategií
1. podle trendů trhu odvětví
- růstové, udržovací, ústupové
2. dle přístupu k trhu
- ofenzivní, defenzivní
3. dle chování k vnějšímu prostředí
- kooperační
- konfrontační (konfliktní) - u MSP, živnostníků
4. dle cyklu životního cyklu trhu
- strategie pro trhy ve fázi zavádění, ve fázi růstu, zralosti, ústupu

Strategie dle organizační úrovně
- 1) podniková strategie
o týká se zaměření aktivit celého podniku
o vymezuje zaměření a rozsah činností pro celý podnik
o má napomoci dosáhnout konkurenční výhody pomocí vhodné kombinace podnikových činností
o vyjadřuje směr rozvoje celého podniku
o koresponduje s obecnými cíli podniku
o formuluje se na základě vizí, záměrů, cílů
o má zajistit dosažení vytčených podnikových cílů v oblasti: SBU, zákazníků (jak dosahovat zákazníků), obratu, tržního podílu, nákladů a cenového vývoje

- 2) dílčí strategie
o navazují na celopodnikovou strategii
o stanovena pro konkrétní podnikatelskou činnost, funkci (př. finanční, personální strategie)

Základní podnikové strategie
1) Strategie růstu (intenzivní)
- zaměřena na růst v oblasti:
o hodnota podniku (určena na základě účetnictví, soudního znalce, tržního ocenění)
o podílu na trhu
o objemů prodeje
o ziskové výkonnosti
- využívají se více v růstové etapě (podniku, výrobku)

2) Strategie udržovací
- = strategie přežití na trhu (dochází k úpravě marketingového mixu: př. cena, obsluha zákazníků)
- slouží k udržení nebo ochraně podnikových pozic
- zaměřují se např. na:
o udržení požadovaných výkonnostních cílů
o udržení poměru vlastního a cizího kapitálu,"

Poznámka

Práce je psaná v odrážkách.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21482
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse