Fotosyntéza


Kategorie: Biologie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta, Olomouc

Charakteristika: Práce obsahuje téma fotosyntéza. Zaměřuje se na barviva, primární procesy fotosyntézy i sekundární procesy fotosyntézy.

Obsah

1.
Fotosyntéza
2.
Fotosyntetická barviva
3.
Primární procesy fotosyntézy
4.
Sekundární procesy fotosyntézy

Úryvek

"FOTOSYNTÉZA
= syntéza organických látek z CO2 a H2O s využitím sluneční energie
= přeměna sluneční energie na chemickou v organických látkách
- Chemosyntéza = syntéza organických látek (např. CO2) s využitím jiných chemických látek (provádějí ji bakterie)
- význam fotosyntézy:
• udržení života na Zemi
• vznik organických látek (biomasy)
• vznik O2
• odčerpávání CO2

- FOTOSYNTETICKÁ BARVIVA:
- hlavní :
 chlorofyl (typ a, b, c1 a c2)
 bakteriochlorofyl (typ a, b, c, d, e, g)
- doplňková:
 karotenoidy (karoteny, xantofyly)
 fykobiliny (fykoerytriny, fykocyaniny)
- fotosynteticky aktivní záření 400 – 700 nm (viditelné světlo)
- absorpční spektrum chlorofylů a karotenoidů:


- umístění barviv: cytoplazmatická membrána, chlorozomy (u bakterií a sinic), chloroplasty (u řas a vyšších rostlin)

- PRIMÁRNÍ PROCESY FOTOSYNTÉZY:
= příjem a přeměna světelné energie
- Zahrnují:
 přenos elektronů
 fotolýzu vody (rozklad vody)
 redukci koenzymu
 vznik ATP (fotosyntetická fosforylace)
- vstupní látky: viditelné světlo, voda
- produkty: redukovaný koenzym (koenzym H), ATP, kyslík"

Poznámka

Práce obsahuje grafy o rozsahu cca půl strany.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x541584071f9c4.zip (75 kB)
Nezabalený formát:
Botanika.doc (103 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse