Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Franz J. Monks, Irene H. Ypenburg: Nadané dítě - komentář k vybraným stranám

Franz J. Monks, Irene H. Ypenburg: Nadané dítě - komentář k vybraným stranám


Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce seznamuje s knihou Nadané dítě z pera univerzitního profesora dětské psychologie a publicistky. Zaměřuje se na komentář vybraných stran. Nejdříve uvádí definici vysokého nadání, tak jak je popsána v knize. Poté se autor seminární práce k tomuto tématu vyjadřuje.

Obsah

1.
Úvod - seznámení s knihou
2.
Komentář k vybraným stranám - (s. 15 – 18)
2.1.
Kapitola 2. - Co je vysoké nadání?
3.
Závěr

Úryvek

"Podle autorů existují čtyři modely, vysvětlující nadání :

A) Modely založené na schopnostech
B) Modely kognitivních složek
C) Modely orientované na výkon
D) Sociokulturně orientované modely
Zaujal mě názor autorů, že uvedená modelová pojetí se vzájemně nevylučují, nýbrž akcentují různá hlediska, která mohou splývat v jeden celek. Sami autoři pak uvádějí kořeny svého stanoviska ve třetím a čtvrtém modelu.

Velmi blízký svým výkladovým pojetím se mi zdál model A), založený na schopnostech. Tento model vychází z domněnky, že duševní (intelektuální) schopnosti lze zjistit už v časném věku a že se v průběhu života podstatně nemění. Podle výsledků výzkumů, kterým nejznámější zástupce tohoto pojetí Lewis M. Terman, americký badatel (1877 – 1956), věnoval třicet let, se inteligenční kvocient, dosažený dítětem v průběhu jeho života již nemění. Plně souhlasím s jeho názorem, opět podloženým výzkumem, že inteligence sama nestačí. K tomu, aby člověk své vysoké nadání zúročil, je potřeba dalších faktorů, zejména život v pozitivně a podnětně vyladěném sociálním prostředí. Výzkum modelu založeného na schopnostech stále pokračuje. Cenné jsou především výsledky, přinášející důležité závěry, že velmi nadané dítěte je možné rozpoznat už v raném dětství a možné rušivé vlivy v jejich pozdějším vývoji mohou zapříčinit, že se jeho vlohy správně nerozvinou.

Model B) mě příliš nezaujal, sami autoři uvádějí, že se zatím netrpělivě očekávají výsledky z výzkumu uvedeného kognitivního pojetí."

Poznámka

Práce pro předmět Základy pedagogiky.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x496c7e0ceec99.zip (14 kB)
Nezabalený formát:
Nadane_dite_anotace.doc (52 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse