Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Frézování

Frézování


Kategorie: Průmyslová škola

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Uničov, Uničov

Charakteristika: Práce je zaměřena na maturitní otázku o frézování. Práce obsahuje například principy a podstaty frézování, nástroje pro frézování nebo sousledné a nesousledné frézování.

Obsah

1.
Princip a podstata frézování
2.
Řezné pohyby
3.
Nástroje pro frézování
4.
Stroje pro frézování
5.
Sousledné a nesousledné frézování

Úryvek

"Princip a podstata frézování
Frézování je operace třískového obrábění, při kterém je z obrobku odebírána vrstva materiálu ve formě jednotlivých třísek rotačním vícezubým nástrojem → frézou.
Řezný pohyb je složen ze dvou pohybů:
Hlavní pohyb je řezný při frézování je rotační a koná ho nástroj (fréza).
Vedlejší pohyby (posuvy) koná obrobek a jsou přímočaré, kruhové anebo jejich kombinace. Přísuv je velikost odebírané třísky.
Čím má ostřejší klín břit nástroje, tím snadněji vniká do materiálu.
Čelní frézování Obvodové frézování


Nástroje (frézy)
Fréza je vícebřitý nástroj, jehož břity jsou rozloženy na povrchu válcové, kuželové nebo jiné rotační plochy, jejíž osa je shodná s osou otáčení nástroje. Každý zub frézy postupně odřezává z obráběného materiálu krátké třísky nestejné tloušťky, takže proces řezání je přerušovaný.
Z hlediska menšího chvění a rázu při frézování je vhodné ustavit nástroj vůči obrobku tak, aby při obrábění bylo v závěru vždy co nejvíce břitů současně."

Poznámka

Práce obsahuje obrázky o rozsahu cca 2 stran.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5699062c3d870.zip (1447 kB)
Nezabalený formát:
MO1_Frezovani.doc (1501 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse