Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Friedmanova teorie školství a nastínění řešení pro naše vysoké školy

Friedmanova teorie školství a nastínění řešení pro naše vysoké školy

Kategorie: Ekonomická teorie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce přibližuje teorii školství monetaristy Miltona Friedmana. V úvodní části si přečteme jeho životopis a seznámíme se s jeho přínosem pro ekonomii. Autor vysvětluje Friedmanův postoj k vysokému školství a hodnotí současný stav českého vysokoškolského studia. Důraz je kladen na popis různých modelů financování vysokých škol v zemích Evropské unie. Autor přidává svůj subjektivní názor na zavedení školného. Nakonec hodnotí myšlenku zajištění půjček na školné.

Obsah

1.
Životopis Miltona Friedmana
2.
Friedmanův postoj k vysokoškolskému studiu
3.
Studium na českých vysokých školách
4.
Modely financování vysokých škol
4.1
Země Evropské unie
4.2
USA
4.3
Austrálie a Nový Zéland
5.
Stanovení školného a jeho výpočet
5.1
Školné v Británii
6.
Půjčky
7.
Závěr

Úryvek

"„U vysokoškolského školství je argument ve prospěch znárodnění na základě efektů sousedství či technického monopolu ještě slabší. Pro nejnižší úroveň školství existuje značná shoda o přiměřeném obsahu výchovného procesu občanů v demokracii – tři “R” (psaní, čtení, počítaní) vyčerpají většinu tématu. Na vyšších úrovních postupně ubývá konsensu. Je jisté, že daleko pod úrovní vyšších amerických škol existuje nedostatek shody, která by ospravedlnila vnucení názorů většiny všem a zavedení mnohem menšího stupně plurality. Nedostatek shody může dojít ve skutečnosti až tak daleko, že může vrhnout pochyby dokonce na přiměřenost dotování školství na této úrovni, každopádně jde tak daleko, aby podkopal jakýkoliv argument pro znárodnění na základě společného jádra hodnot. Vzhledem ke vzdálenostem, které jednotlivci mohou překonávat a překonávají při navštěvování institucí vyššího vzdělání, může být stěží na této úrovni řeč o “technickém monopolu“.
[1]
U nás je školné předmětem velkých nesvárů nejen mezi rektory ministry školství, ale v poslední době už protestují sami studenti:
• Vysoké školy neuspokojují poptávku po vysokoškolském vzdělání
• Přijetí většímu počtu uchazečů brání v prvé řadě nedostatek financí
• Způsob výběru uchazečů způsobuje velké sociální nerovnosti v šancích na dosažení vysokoškolského vzdělání
• Příliš mnoho talentovaných lidí nedostává šanci studiem rozvíjet své schopnosti
Vysoké školy již několik let nemají možnost, z důvodu nedostatku financí, zvyšovat počty přijímaných uchazečů o studium a zvyšovat kvalitu poskytovaného vzdělání. Zřejmá převaha poptávky po studiu nad nabídkou studijních míst ve většině oborů a způsob, kterým jsou někteří uchazeči vybíraní, způsobuje neúnosně velké sociální rozdíly v šancích na studium na vysoké škole. Analýzy nám ukazují, že při stejných studijních předpokladech má dítě, jehož rodiče jsou odborníky, dvakrát větší šanci studovat na vysoké škole než dítě, jehož rodiče jsou manuálně pracující tedy dělníci. Na to má vliv menší ochota dětí pocházejících z rodin s nižším vzděláním a hlavně nižším sociálním statusem ucházet se o přijetí na vysokou školu.

„Veřejné výdaje na vyšší školství ospravedlněny coby prostředky výchovy mládeže k občanství a přípravy na vedoucí funkce ve společnosti – ale je nutné ihned dodat, že značná část současných výdajů, které jdou výlučně na účely přípravy zaměstnání, nemůže být tímto způsobem ospravedlněna. Omezení dotací pouze na školní výchovu ve státem spravovaných institucích nelze nijak ospravedlnit. Každý jednotlivec by se měl rozhodovat sám o tom, kde poskytnuté dotace použije, pouze s tou výhradou, že se jedná o takovou školní výchovu, kterou je žádoucí dotovat. Veškeré vládou udržované školy by měly účtovat poplatky, z nichž by bylo možno hradit vzdělávací náklady a soutěžit tak na stejné úrovni se školami, které vládou podporované nejsou.“ [1]

Podíváme-li se na západ od našich hranic, zjistíme různé modely financování vysokých škol. Většina zemí Evropské unie i kandidátských zemí zastává model financování přímých nákladů na studium ze státního rozpočtu. Tato metoda umožňuje sice přístup ke vzdělání poměrně velkému počtu mladých lidí bez ohledu na jejich majetkovou situaci, ale školy se musí každoročně srovnat pouze ze státním rozpočtem, jelikož nevytvářejí přímé kontakty se zaměstnavateli, kteří by podporovali jejich studenty. Typický model Spojených státu je, že finanční zátěž leží na studentovi a jeho rodině. Student si tedy platí vše, diferencovaně podle úrovně vysoké školy a podle předpokládané výše jeho budoucího příjmu po promoci. V Austrálii a Novém Zélandu najdeme smíšené financování a dnes ho přebírá i řada evropských zemí. Tento způsob je specifický různě vysokým podílem studentů na úhradě studia, což znamená, že každý má různé možnosti jak získat státní podporu nebo půjčku. Student si může splácení odložit až do té doby, kdy bude pobírat určitou výši příjmu. "

Poznámka

Seminární práce Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně z Fakulty managementu a ekonomiky, předmět Dějiny ekonomických teorií.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera2773
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse