Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Friedrich Nietzsche: Antikrist – Pokus o kritiku křesťanství

Friedrich Nietzsche: Antikrist – Pokus o kritiku křesťanství

Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Ústí nad Labem

Charakteristika: Práce pojednává o díle německého filozofa Friedricha Nietzscheho. Text nejdříve uvádí stručný životopis, poté analyzuje Nietzeho filozofické myšlenky. Informuje zejména o jeho pojetí morálky, nihilismu, i pojetí nadčlověka. Další část práce seznamuje s knihou Antikrist. Jsou zde předloženy úryvky z díla, které autor seminární práce analyzuje.

Obsah

1.
Úvod
2.
Život Friedricha Nietzscheho
3.
Nietzcheho filosofie
4.
Antikrist – Pokus o kritiku křesťanství
5.
Závěr

Úryvek

"Antikrist – Pokus o kritiku křesťanství
Již z podtitulu je celkem jasné, čím se zde Nietzsche zabýval. Antikrist je součástí celku, který měl obsahovat čtyři knihy a zůstal nedokončen.
Hned v úvodu vyjadřuje Nietzsche postoj k lidem své doby: „Tato kniha náleží nejřidším. Možná, že ani žádný s nich ještě nežije.“[1; str. 5] Nietzsche si byl vědom svého intelektu a schopnosti myslet a neočekával, že bude ve své době pochopen.
Nietzsche vyjadřuje nespokojenost s moderní společností, zejména odsuzuje chápavost, odpuštění a toleranci. „Nevím, kudy kam, jsem vším, co neví, kudy kam - vzdychá moderní člověk... Touto moderností jsme stonali - shnilým mírem, zbabělým kompromisem, vší ctnostnou nečistotou moderního Ano a Ne. Tato tolerance a largeur srdce, která všechno 'odpouští', protože všechno 'chápe', toť pro nás scirocco. Raději v ledu žít, nežli mezi moderními ctnostmi a jinými jižními větry!“ [1; str. 7]
Hned vzápětí se odráží i koncept vůle k moci, kde Nietzsche charakterizuje, co je dobro a co zlo. (1; str. 8). Jeho slova jsou zde velice provokativní: „Slabí a netvorní ať zhynou: prvá věta naší lásky k lidem. A má se jim k tomu ještě dopomoci“ [1; str. 8] Otázkou je, koho považuje Nietzsche za slabého a netvorného. Jsou to pouze jedinci duševně slabí a handicapovaní, nebo celé lidstvo? Pokud by měl na mysli celé lidstvo, kdo by pak zůstal? Několik silných jedinců podle Nietscheho konceptu nadčlověka, hnaných vůlí k moci. Objevuje se však další otázka, komu by mohli ve své moudrosti a síle vládnout, když by zde nebyli žádní další lidé.
„Křesťanství se nemá okrašlovati a vyzdobovati: vedlo smrtelnou válku proti tomuto vyššímu typu člověka,…“ [1; str. 9] Nadčlověk však zákonitě odporuje Křesťanským názorům a morálce, i když podle Nietzscheho by k němu mělo lidstvo směřovat. A protože Nietzche tuto morálku odmítal, bylo to podle něj jasné východisko. „Ani morálka, ani náboženství nestýká se v křesťanství s nějakým bodem skutečnost.“ [1; str. 18]
Nietzsche považoval soudobou společnost za pokleslou, protože se všichni slepě podřizovali moci církve a ztratili vůli k moci. „Kde v jakékoliv formě upadá vůle k moci, vyskytuje se pokaždé také fysiologické poklesání, décadence.“ [1; str. 20] Proto považoval Křesťanství a Boha taky za pokleslé. „Bůh zvrhlý na záporu života, místo toho aby byl posvěcením a věčným ano!“ [1; str. 22] Zde se také projevuje Nietzscheho rozdělení morálky, konkrétně morálka otroka.
Nietzsche ale nešetří ani ostatní náboženství jako například buddhismus, který označuje stejně jako křesťanství za nihilistické a dekadenční. (1, str. 23) „Buddhismus není náboženstvím, v němž se aspiruje pouze k dokonalosti: dokonalé je normálním případem.“ [1; str. 25] Toto neodpovídá teorii nadčlověka, protože pokud je dokonalost normálním případem, nešlo by se už dále zlepšovat.
Naopak Nietzsche neodmítal myšlenku křesťanství, nýbrž jeho interpretaci, která se nám dostala skrze evangelia. „Království nebeské je stavem srdce – ne něčím, co přijde nad zemí nebo po smrti.“ [1; str. 43] Tuto myšlenku rozvádí Nietzsche dále. „Již slovo křesťanství je zlerozuměním –, podstatě existoval jenom jeden křesťan, a ten zemřel na kříži. Evangelium zemřelo na kříži.“ [1; str. 47] Podle této myšlenky jsou interpretace ve známých evangeliích zcela chybné a popírají koncept křesťanství jako takového. „Ale jeho učenníci byli daleci, tuto smrt odpustiti, - což bylo by v nejvyšším smyslu bývalo evangelickým: nebo se dokonce nabídnouti je stejné smrti v něžném a líbezném poklidu srdce…“ [1; str. 49]
Nietzsche viděl tyto chyby církve a její největší nebezpečí. Tímto nebezpečím byla věda, která vyvracela známá dogmata. „Počátek bible obsahuje celou psychologii knězovu. – Kněz zná jenom jedno velké nebezpečí: tím je věda, - zdravý pojem o příčině a účinku.“ [1; str. 62] Vědě se však daří nejvíce v šťastných poměrech. Církev se tedy snažila bránit jakémukoliv vývoji vědy. Věda přináší poznání, tedy podle Nietzscheho přesně opak toho, co nabízí víra. „Víra znamená chtíti nevěděti, co je pravdivým.“ [1; str. 67]"

Poznámka

Práce ze Základů společenských věd na Gymnáziu Dr. Václava Šmejkala v Ústí nad Labem.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18702
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse