Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Funkce hodnocení

Funkce hodnocení

Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce nejprve vymezuje hodnocení, poté se zabývá jeho funkcemi, objektivními a subjektivními principy jeho fungování a smyslu ohodnocení žákova výkonu známkou.

Obsah

1.
Úvod
2.
Základní funkce hodnocení
3.
Princip objektivity a subjektivity v hodnocení
4.
Hodnocení žákova výkonu, zvláště známkou.
5.
Závěr

Úryvek

“3. Princip objektivity a subjektivity v hodnocení

 Každé hodnocení obsahuje vždy prvky subjektivity, jde o to, aby tento subjektivní přístup hodnoceného nepoškozoval.
 Hodnotitel by se měl snažit poznat a pochopit, jak dotyčný hodnocení přijal a z těchto informací vyvozovat závěry pro svou další činnost, pro sebe sama i pro své okolí.
 Hodnotitel by měl být při hodnocení vyrovnaný, programově se vyhýbat či oslabovat některé osobnostní kvality, které by mohly být překážkou v kvalitním účinném hodnocení.
 Hodnotitel by měl spíš usilovat o obecnou kultivaci subjektivního přístupu v hodnocení, než bojovat o „měření“ nebo tzv. „čisté objektivní hodnocení“.
 Žádný prostředek tzv. objektivního hodnocení nemůže postihnout velice důležitý faktor - motivaci hodnoceného v jakékoli činnosti a nikdy nemůže být absolutně objektivní.

4. Hodnocení žákova výkonu, zvláště známkou.

Toto hodnocení plní několik funkcí:
 Sdělení žákovi, jakého výkonu dosáhl.
 Sdělení učiteli o výsledcích jeho práce ve třídě.
 Sdělení o výkonu žáka jeho rodičům.
 Motivační funkce: odměna za příznivý výkon a potrestání nedostatečného výkonu, tedy sociální učení posilováním.
 Prognostická funkce a udělení určitého oprávnění (podle výkonu v určitém ročníku se usuzuje, že je žák způsobilý k tomu, aby navštěvoval další třídu nebo školu určitého druhu, uděluje se mu oprávnění k takovému pokračování v dalším vzdělávání).
Hodnocení vyjádřené známkou však plní tyto funkce nedokonale, a to již proto, že známky mají nízkou objektivitu (vyloučení vlivu osobnosti hodnotitele), reliabilitu (spolehlivost) a validitu (platnost). Známka je zjednodušená a abstraktní forma hodnocení, a proto má nízkou informační hodnotu. Známka se velmi často stává účelovou a odvádí pozornost od faktických výkonů, osvojených dovedností, vědomostí, rozvinutí schopností a rysů žáka. Hlavním problémem pak je narušování vnitřní motivace žáka a odvádění dětí od podstatného motivačního momentu, jímž by měla být radost z činnosti, z poznání a z osvojení dovedností. Žák přivyká tomu, že se učí za odměnu, která je spojena s dobrou známkou anebo ve strachu před trestem, který následuje po špatné známce. Tyto změny v motivaci jsou nepříznivé pro další vývoj motivace jedince, jeho postojů ke škole a vzdělání i k jeho základním životním postojům a hodnotovým orientacím. Vzniká orientace na konzum, odměnu a prestiž. Jeden ze způsobů sloužících pro překonání nedostatků klasifikace a školních známek, je slovní hodnocení. Takto se dá předejít mnoha negativním jevům. Slovní hodnocení může být mnohem bohatší a může mít mnohem objektivnější charakter, a tak se může stát velkým pomocníkem pro rodiče, učitele a zejména pro samotné žáky."

Poznámka

Vypracováno pro předmět Psychologie učení a vzdělávání.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera12451
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse