Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Funkce leukocytů - maturitní otázka

Funkce leukocytů - maturitní otázka


Kategorie: Zdravotnická škola

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce ve velmi stručných heslech seznamuje s funkcemi leukocytů a způsoby, jakými pracují. Věnuje se také imunitě a imunitním reakcím. Podrobněji se poté zajímá o funkce jednotlivých složek fagocytózy a imunitních reakcí.

Obsah

1.
Funkce leukocytů
2.
Průběh zneškodňování
3.
Imunita ( specifická, nespecifická )
4.
Imunitní reakce
5.
Fagocytóza, imunitní reakce
5.1
Funkce neutrofilů
5.2
Funkce eozinofilů
5.3
Funkce bazofilů
5.4
Funkce monocytů
5.5
Funkce B lymfocytů
5.6
Funkce T lymfocytů ( NK buňky )

Úryvek

“ funkce neutrofilů
 obranná linie proti infekci – ůokalizace, destrukce mikroorganismů (adheze, pohyblivost, chemotaxe, fagocytóza a degranulace, zabití mikroorganismu)
 funkce eosinofilů
 obdobně jako neutrofily (menší schopnosti chemotaxe a fagocytózy), obsahují histamin
 důležitá role při detoxikaci, hypersenzitivních reakcích, poškození tkáně
 funkce bazofilů
 obsahují heparin, podílí se na alergických reakcích
 funkce monocytů
 fagocytují cizorodé látky, buňky, parazity
 rozložení fagocytovaného materiálu, spolupráce s T lymfocyty
 funkce B lymfocytů
 stimulace antigenem – diferenciace B lymfocytu – stimulace specifických paměťových a plazmatických buňek
 plazmatické buňky tvoří po aktivaci spacifické protilátky, ty se váží na antigeny, které jejich tvorbu vyvolaly – destrukce fagocyty
 funkce T lymfocytů
 jsou odpovědné za buňkami zprostředkovanou imunitu – mají rozpoznávací schopnost (mají receptory pro rozpoznání antigenů) – regulují imunitní odpověď interakcemi mezi T buňkami, B buňkami a makrofágy
 po stimulaci antigenem vytvářejí t lmfocyty pomocné (H) – pomáhají B lymfocytům rozlišit antigeny a navodit tvorbu protilátek, paměťové (M) lymfocyty a cytotoxické © lymfocyty – výkonné buňky, usmrtí buňky infikované viry nebo parazity,...
 NK buňky
 přirození zabíječi
 působí cytotoxicky a buňky infikované viry nebo nádorové buňky (uvolňují lysozomální enzymy a cytotoxiny)"

Poznámka

Obsahuje překlepy.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x484ec28f87e2e.zip (23 kB)
Nezabalený formát:
Fce_leukocytu.doc (97 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse