Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Funkce, podstata a uživatelé účetnictví

Funkce, podstata a uživatelé účetnictví

Kategorie: Účetnictví

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce charakterizuje jednotlivé typy uživatelů účetních informací, poukazuje na údaje, které jsou předmětem jejich zájmu, a uvádí účetní dokumenty, z nichž získávají potřebné informace. Dále jsou v textu představeny účetní zásady a v závěru je pozornost věnována výkazu zisku a ztrát, tedy tzv. výsledovce.

Obsah

1.
Funkce a podstata účetnictví
2.
Uživatelé účetních informací
2.1.
Vlastníci podniku – investoři
2.2.
Vedení podniku
2.3.
Věřitelé podniku
2.4.
Stát
2.5.
Další uživatelé
3.
Zásady vedení účetnictví / obecně uznávané účetní zásady
3.1.
Funkce
3.2.
Princip věcné a časové souvislosti (akruální princip)
3.3.
Zásada účetní jednotky
3.4.
Neomezeného trvání účetní jednotky
3.5.
Zajišťování výsledku hospodaření v pravidelných intervalech
3.6.
Objektivity účetních informací
3.7.
Srovnatelnosti mezi účetními obdobími
3.8.
Oceňování historickými cenami
3.9.
Významnosti
3.10.
Zákazu vzájemného zúčtování
3.11.
Opatrnosti
4.
Výsledovka
4.1.
Otázky a odpovědi

Úryvek

"Uživatelé účetních informací - Vlastníci podniku - investoři
Investor samozřejmě potřebuje informace zjišťované účetnictvím. Jeho zájmem je zjišťovat, zda vložený kapitál přináší odpovídající výnos a jaká je finanční pozice podniku (např. míra zadluženosti). Podle míry zhodnocování vložených prostředků (vloženého kapitálu) se vlastník podniku rozhoduje, zda svůj majetkový podíl i nadále podrží, nebo jej prodá.
Přístup vlastníků k účetním informacím je značně odlišný. Zejména v menších podnicích, kde se vlastník přímo podílí na řízení účetní jednotky, má i přímý přístup ke všem, a tedy i k účetním informacím. Ve větších podnicích, zejména akciových společnostech, kde je větší počet vlastníků (akcionářů), není obvyklé spojení vlastnictví a řízení podniku. Akcionáři si ve většině případů najímají management, který podnik řídí. Vlastníci potom získávají účetní informace nejčastěji z výročních zpráv podniku.

Uživatelé účetních informací - Vedení podniku
Jedním z prvořadých úkolů účetnictví je poskytovat informace pro finanční řízení podniku. Úkolem vedoucích pracovníků podniku je maximálně využívat zdrojů, které jim byly svěřeny vlastníky podniku. Vedení podniku pro své rozhodování potřebuje ze všech uživatelů nejpodrobnější údaje. Zdrojem informací pro jejich rozhodování je vedle finančního účetnictví i účetnictví vnitropodnikové. Významně se také zkracuje období vyhodnocování informací zjišťovaných z účetnictví. Obvyklou formou předkládání účetních informací pro potřeby vedení jsou výkazy sestavované podle vnitřních potřeb účetní jednotky. Běžným intervalem vyhodnocování je období jednoho měsíce.
Uživatelé účetních informací - Věřitelé podniku
Jeden ze způsobů financování podnikatelských aktivit je prostřednictvím cizích zdrojů. Podniky často využívají možnost získat půjčku nebo úvěr od obchodních bank či jiných věřitelů. Dalšími věřiteli podniku jsou dodavatelé služeb, surovin apod.
Věřitele podniku především zajímá schopnost podniku splácet své závazky (půjčené prostředky a úroky) ve sjednaných termínech. Potřebné informace získávají z účetní závěrky podniku. Povinnost jejího předkládání bývá stanovena v příslušné smlouvě.

Uživatelé účetních informací - Stát
Mezi významné uživatele informací zjišťovaných z účetnictví jsou nejrůznější státní úřady.
• a. Finančnímu úřadu poskytuje účetní informace každá účetní jednotka při podávání přiznání k dani z příjmů, kde mezi povinné přílohy patří i účetní závěrka.
• b. Českému statistickému úřadu mají povinnost poskytovat účetní informace vybrané podniky (zpravodajské jednotky). Forma informací je na předepsaných výkazech a dotaznících.
• c. Komise pro cenné papíry požaduje na emitentech registrovaných cenných papírů zveřejňování a předávání výročních a dalších zpráv."

Poznámka

Práce je psaná formou odrážek. Klíčové pojmy jsou tučně zvýrazněny.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21514
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse