Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Funkční negramotnost

Funkční negramotnost

Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Univerzita Karlova Husitská teologická fakulta, Praha 4

Charakteristika: Seminární práce pojednává o negramotnosti ve světě se zaměřením na funkční negramotnost v České republice. Vysvětlení obecných pojmů střídají informace o odhadech institutu pro statistiku při organizaci UNESCO o gramotnosti lidí na světě. V tabulkách autor představuje odhadovanou negramotnost ve světě v rozpětí let 1970 až 2015. Výsledky komentuje a poté se soustřeďuje na pojem funkční negramotnost. Představuje jeho historii a srovnává názory odborníků na tuto problematiku. V závěru autor hledá odpovědi, jaké jsou příčiny funkční negramotnosti a jaká jsou východiska jejího řešení.

Obsah

1.
K pojmu gramotnosti
2.
Odhady UNESCO o gramotnosti
3.
Negramotnost v procentech a číslech
4.
K pojmu funkční negramotnosti
4.1
Krátký pohled do minulosti
4.2
Paradigma současnosti
4.3
Některé příčiny funkční negramotnosti
4.4
Některá specifika funkční negramotnosti
4.5
Nástin východisek řešení
4.6
Funkční gramotnost dospělých a vzdělání v číslech

Úryvek

"1. K pojmu gramotnosti
Pojem je odvozen z ruského slova gramota, který je možné přeložit jako čtení a psaní. Stejně tak v latině nalezneme slovo grammatica (ae, f.), které znamená jazykověda a je v tomto smyslu používáno dodnes. termínem s opačným významem je negramotnost neboli analfabetismus, který pochází z řeckého an-alfabétos. An zde značí zápor a alfabeta (řeckou) abecedu. Oba termíny znamenají neschopnost číst a psát. Člověka, který neumí číst a psát můžeme označit za negramotného čili analfabeta. V angličtině se pro gramotnost používá pojem literacy, pro negramotnost pak illiteracy.

2. Odhady UNESCO o gramotnosti
Institut pro statistiku při organizaci UNESCO pravidelně aktualizuje a rozšiřuje odhady gramotnosti pro více než 100 zemí světa, jakož i pro svět jako celek, pro jednotlivé kraje i skupiny zemí, jako je E9, nejméně rozvinuté země atd. Tyto odhady jsou k dispozici podle pohlaví a věkových skupin pro jednotlivé roky mezi léty 1970 a 2015. Odhady jsou v podstatě založeny na statistických údajích shromážděných během sčítání obyvatel v jednotlivých státech. Co nám tyto odhady říkají? Poskytují nám základní informace o počtu a procentech dospělých (15 let a starší) a mládeže (15 až 24 let), kteří jsou gramotní a negramotní. Ukazují rozšířenost negramotnosti v rámci každé země v závislosti na pohlaví a věkových skupinách tak, aby pomoc v rámci politických rozhodnutí byla prováděna s ohledem na opatření, která mají být přijata za účelem zvýšení gramotnosti obyvatelstva. Je nutné poznamenat, že různé země mají různé sociální a kulturní kontexty, různé definice a standardy gramotnosti, různé metody pro sběr a sestavování údajů o gramotnosti. Je tedy třeba být velmi opatrný při srovnávání situace gramotnosti mezi různými zeměmi, ale i různými regiony. Například údaje z některých zemí mohou představovat celou zemi, zatímco jiné pouze část země. Některé země mohou identifikovat gramotné osoby tím, že pokládají jednoduchou otázku, jako je: „Jste gramotní, nebo ne?“ nebo: „Umíte číst a psát s porozuměním?“, zatímco jiné země mohou pokládat komplexnější otázky nebo zpracováním testů identifikovat různé úrovně gramotnosti. Cílem zpracování odhadů gramotnosti je ukázat situaci v dané zemi nebo regionu. Pozornost je zde zaměřena zejména na to, kolik osob dosahuje v dané oblasti nižší než minimální úrovně gramotnosti, která je základním požadavkem k lidskému rozvoji. S vědomím výše uvedených omezení a problémů s interpretací dat o negramotnosti je cílem identifikovat způsoby a prostředky k rozšíření gramotnosti. Odhady gramotnosti UNESCO mohou pomoci odpovědět na otázku: Které země mají celkově nízkou úroveň gramotnosti a zjevné potíže v minimalizaci negramotnosti v posledních letech? V současné době více a více zemí začíná shromažďovat údaje o různých úrovních gramotnosti v souladu s jejich vlastními kulturními, jazykovými a vzdělávacími kontexty. Avšak zatímco některé země shromažďují informace o gramotnosti obyvatel v propracovanější a komplexnější podobě, mnoho jiných zemí není schopno poskytnout ani ty nejzákladnější informace o tom, jaká je zde míra negramotnosti. Řešení těchto problémů a zároveň vyplňování mezer v údajích bude nejnáročnějším a jedním z nejhlavnějších úkolů pro statistický tým z Institutu pro statistiku (UIS, UNESCO).
V neposlední řadě je také třeba usilovat o budování kapacit na vnitrostátní úrovni pro
vytváření vlastních odhadů gramotnosti. Mezinárodní den gramotnosti (International Literacy Day – ILD) je slaven každým rokem září od roku 1966."

Poznámka

Práce ve formátu Adobe Acrobat (*pdf). Seminární práce z Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, předmět Srovnávací pedagogika. Součástí práce jsou tabulky. Čistý text je cca 4 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22662
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse