Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Fyzické osoby jako subjekty občanskoprávního vztahu

Fyzické osoby jako subjekty občanskoprávního vztahu

Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se soustředí na podmínky možnosti fyzické osoby být subjektem občanskoprávního vztahu. Rozebírá podrobněji způsobilost k právům a povinnostem, k právním úkonům a k protiprávním úkonům.

Obsah

1.
Způsobilost k právům a povinnostem
2.
Způsobilost k právním úkonům
3.
Deliktní subjektivita
4.
Procesní způsobilost
5.
Zastoupení

Úryvek

"3 ZPŮSOBILOST K PRÁVNÍM ÚKONŮM
Je způsobilostí vlastním jednáním nabývat práv a zavazovat se k povinnostem, oprávnění zakládat, měnit a rušit právní vztahy. Je rovněž obecně upravena v občanském zákoníku. Tato způsobilost je aktivní složkou právní subjektivity. Nabývá se jí postupně tím, jak člověk rozumově i volně vyspívá, obecně však dosažením zletilosti, to znamená v 18 letech. Před dosažením tohoto věku je to možné pouze uzavřením manželství (a to jen v případě, že předpis doslova nevyžaduje věk osmnácti let). Nezletilí mají způsobilost jen k takovým právním úkonům, které jsou svou povahou přiměřené vyspělosti odpovídající jejich věku. V pracovním právu je hranicí 15 let resp. ukončení povinné školní docházky. Avšak dohodu o hmotné odpovědnosti může člověk uzavřít až po dosažení 18 let. V jednotlivých právních vztazích může být tato způsobilost modifikována.
Člověk může být ze závažných důvodů zbaven soudním rozhodnutím způsobilosti k právním úkonům částečně nebo úplně (např. pro duševní poruchu, dočasnou nebo trvalou). V tomto případě za něj jedná zákonný zástupce nebo soudem stanovený opatrovník.

4. DELIKTNÍ SUBJEKTIVITA
Je způsobilostí k protiprávnímu jednání, způsobilostí nést odpovědnost za vlastní protiprávní jednání. Deliktní subjektivitu mají jen fyzické osoby. Zákonem je stanoven věk 15 let a to pro trestní i přestupkovou odpovědnost. Může ji mít ta osoba, která má schopnost rozeznat následky svého jednání (schopnost intelektuální) a současně schopnost své jednání ovládat (schopnost volní). V § 422 občanského zákoníku je napsáno, že: „Nezletilý nebo ten, kdo je stižen duševní poruchou, odpovídá za škodu jím způsobenou, je-li schopen ovládnout své jednání a posoudit jeho následky; společně a nerozdílně s ním odpovídá, kdo je povinen vykonávat nad ním dohled. Není-li ten, kdo způsobí škodu, pro nezletilost nebo pro duševní poruchu schopen ovládnout své jednání nebo posoudit jeho následky, odpovídá za škodu ten, kdo je povinen vykonávat nad ním dohled.“ Tato osoba se může své odpovědnosti zprostit, když dokáže, že dohled nezanedbala. V případě, že dohled vykonává organizace, její pracovníci za škodu neodpovídají.

5. PROCESNÍ ZPŮSOBILOST
Je ve větší části shodná s podmínkami ke způsobilosti k právním úkonům hmotněprávním. Spočívá v možnosti činit samostatně procesní právní úkony a samostatně jednat v řízení před soudy, správními orgány a jinými orgány veřejné moci. V procesních předpisech mohou být podmínky stanoveny odchylně."

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera8993
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse