Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Fyzika: Dynamika hmotných bodů - sbírka příkladů 2/31

Fyzika: Dynamika hmotných bodů - sbírka příkladů 2/31

Kategorie: Fyzika, Profi práce

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce je profesionálně vypracovaným a přehledně strukturovaným souborem 14 podrobně řešených příkladů z oblasti dynamiky hmotných bodů. U každé úlohy je nejprve uvedeno zadání a proveden zápis veličin, převedení jednotek a rozbor úlohy. Následuje samotné řešení, provázené vzorci, výpočty a grafickými znázorněními problémů, a na závěr je formulována odpověď. Vhodné nejen k procvičení, ale i k pochopení látky. Předchozí část série naleznete zde Fyzika: Kinematika - sbírka příkladů 1/31 a následující zde Fyzika: Mechanická práce a mechanická energie - sbírka příklad 3/31.

Obsah

1.
Sbírka řešených příkladů

Úryvek

"Mechanika: Dynamika hmotných bodů

Příklad 1
Určete velikost brzdící síly automobilu o hmotnosti 1200 kg, jestliže a) zastavoval se stálým zrychlením o velikosti 2 m s-2, b) zastavil rovnoměrně zpomaleným pohybem z rychlosti o velikosti 72 km h-1 za 8 s, c) zastavil rovnoměrně zpomaleným pohybem z rychlosti o velikosti 90 km h-1 na dráze 150 m.

Rozbor úlohy
Sílu, která brzdí automobil, určíme z 2. Newtonova zákona (zákon síly). Tento zákon říká, že síla působící na těleso je úměrná jeho hmotnosti a zrychlení, se kterým se těleso pohybuje. Protože auto zpomaluje, bude mít síla směr proti směru pohybu.
Varianta a - zápis veličin
Jsou zadány tyto hodnoty
m = 1200 kg
a = 2 m s-2
F = ?
Varianta a - řešení
V tomto případě známe obě veličiny potřebné k určení síly, takže stačí dosadit do 2. Newtonova zákona:

Varianta b - zápis veličin a převedení jednotek
Jsou zadány tyto hodnoty
v0 = 72 km h-1 = 20 m s-1
t = 8 s
F = ?
Varianta b - řešení
V tomto případě musíme nejprve určit zrychlení, se kterým se auto pohybovalo. K tomu použijeme vztah pro rovnoměrně zpomalený pohyb:

(vzorec)

Protože auto za čas t zastavilo, dosadíme a vyjádříme zrychlení a.

(vzorec)

Zrychlení můžeme též určit přímo ze vzorce pro rovnoměrně zrychlený pohyb z klidu. Rovnoměrně zrychleným pohybem z klidu dosáhne automobil při zrychlení a konečné rychlosti v0 za stejný čas t jako při rovnoměrně zpomaleném pohybu se stejným zrychlením a z počáteční rychlosti v0 (pohyb si vlastně představím „pozpátku“).
Takto lze pro zrychlení přímo psát (vzorec)
Teď už stačí dosadit nalezený vztah pro zrychlení a do 2. Newtonova zákona.

(vzorec)

Dosadíme číselné hodnoty a vypočteme výsledek.

(výpočet)

Varianta c - zápis veličin a převedení jednotek
Jsou zadány tyto hodnoty
v0 = 90 km h-1 = 25 m s-1
s = 150 m
F = ?

Varianta c - řešení
I tentokrát musíme nejprve určit zrychlení automobilu. Protože známe jeho brzdnou dráhu, použijeme vztah pro dráhu rovnoměrně zpomaleného pohybu:

(vzorec)

Neznámý čas t, po který automobil brzdil, vyjádříme ze vztahu pro rychlost rovnoměrně zpomaleného pohybu, do kterého dosadíme (automobil se zastavil).

(vzorec)

Dosadíme do vztahu pro dráhu a vyjádříme zrychlení a.

(výpočet)


Podobně jako ve variantě b i zde je dráha při rozjíždění a brzdění za jinak stejných podmínek shodná. Stačí proto použít rovnice

(vzorec)

z nichž vyloučením času hledané zrychlení dostaneme

(vzorec)

A nakonec dosadíme zrychlení a do 2. Newtonova zákona, dosadíme zadané hodnoty a vypočteme brzdící sílu.

(výpočet)

Odpověď
Brzdící síla působící na automobil byla v prvním případě rovna 2,4 kN, ve druhém případě 3,0 kN a v posledním případě 2,5 kN."

Poznámka

Součástí práce jsou schémata a obrázky, rozsah čistého textu činí cca 21 stran.
Důležité informace jsou tučně vyznačeny.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23627
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse