Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Fyzika: Gravitační pole - sbírka příkladů 4/31

Fyzika: Gravitační pole - sbírka příkladů 4/31

Kategorie: Fyzika, Profi práce

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce je profesionálně vypracovaným a přehledně strukturovaným souborem 7 podrobně řešených příkladů zaměřených na problematiku gravitačního pole. U každé úlohy je nejprve uvedeno zadání a proveden zápis veličin, převedení jednotek a rozbor úlohy. Následuje samotné řešení v podobě komentovaných vzorců a výpočtů a na závěr je formulována odpověď. Vhodné nejen k procvičení, ale i k pochopení látky. Předchozí část série naleznete zde Fyzika: Mechanická práce a mechanická energie - sbírka příklad 3/31 a následující zde Fyzika: Mechanika tuhého tělesa - sbírka příkladů 5/31.

Obsah

1.
Sbírka řešených příkladů

Úryvek

"Mechanika: Gravitační pole

Příklad 1
Každá ze dvou olověných koulí má poloměr 10 cm. Hustota olova je 11 300 kg m-3. Určete velikost gravitační síly, kterou se koule vzájemně přitahují, jestliže a) se koule vzájemně dotýkají, b) vzdálenost mezi středy koulí je 60 cm.

Zápis veličin a převedení jednotek
R = 10 cm = 0,10 m..........poloměr koulí
r = 11 300 kg m-3
rb = 60 cm = 0,60 m........vzdálenost středů koulí v úloze b)
Fg,a = ?
Fg,b = ?

Rozbor úlohy
Gravitační sílu, kterou se přitahují dva hmotné objekty, spočítáme podle Newtonova gravitačního zákona. Hmotnosti koulí určíme tak, že z jejich známého poloměru vypočteme objem a vynásobíme jej hustotou. Do Newtonova zákona je třeba dosadit vzdálenost středů koulí, která je v případě a) rovna dvojnásobku poloměru koulí (koule se dotýkají), v případě b) je zadána.

Řešení
Pro výpočet budeme používat Newtonův gravitační zákon (vzorec). V našem případě je m1 = m2 = m, protože obě koule jsou stejné. Velikost hmotnosti m vypočteme z objemu koule (vzoec) a hustoty r.

(výpočet)

a) Koule se dotýkají, vzdálenost jejich středů se tedy rovná r = 2R.

(výpočet)

b) Vzdálenost středů koulí rb je zadána, stačí ji pouze dosadit do připraveného vzorce

(výpočet)

Dosadíme číselné hodnoty a zaokrouhlíme výsledky na dvě platné číslice, tzn. stejný počet míst, jaký měla čísla v zadání. Gravitační konstantu k = 6,67×10-11 N m2 kg-2 vyhledáme v tabulkách.

(výpočet)

Úlohu b) je též možné řešit poměrem. Vzdálenost mezi středy koulí se zvětšila z 20 cm na 60 cm, tj. trojnásobně. Velikost gravitační síly klesá s druhou mocninou vzdálenosti, proto bude v trojnásobné vzdálenosti velikost gravitační síly 9krát menší.

Odpověď
Dvě olověné koule se navzájem přitahují silou a) 3,7 mN, b) 0,42 mN."

Poznámka

Součátí práce je graf a ilustrace o rozsahu cca 1 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23629
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse