Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Fyzika: Mechanická práce a mechanická energie - sbírka příklad 3/31

Fyzika: Mechanická práce a mechanická energie - sbírka příklad 3/31

Kategorie: Fyzika, Profi práce

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce je profesionálně vypracovaným a přehledně strukturovaným souborem 9 podrobně řešených příkladů z oblasti mechanické práce a mechanické energie. U každé úlohy je nejprve uvedeno zadání a proveden zápis veličin, převedení jednotek a rozbor úlohy. Následuje samotné řešení v podobě komentovaných vzorců a výpočtů a na závěr je formulována odpověď. Vhodné nejen k procvičení, ale i k pochopení látky. Předchozí část série naleznete zde Fyzika: Dynamika hmotných bodů - sbírka příkladů 2/31 a následující zde Fyzika: Gravitační pole - sbírka příkladů 4/31.

Obsah

1.
Sbírka řešených příkladů

Úryvek

"Mechanika: Mechanická práce a mechanická energie

Příklad 1
Vzpěrač zdvihne činku o hmotnosti 140 kg do výšky 1,5 m za 2,0 s, v této výšce ji po dobu 6,0 s drží v klidu a nakonec přenese po dráze 4,0 m ve vodorovném směru na stojan. Určete práci, kterou vzpěrač v jednotlivých fázích své činnosti vykoná.

Zápis veličin
Jsou zadány tyto hodnoty (index 1 označuje vzpírání, index 2 držení činky, index 3 její přesun na stojan):
m = 140 kg
h = 1,5 m
t1 = 2,0 s
t2 = 6,0 s
s = 4,0 m
W1 = ?
W2 = ?
W3 = ?
Rozbor úlohy
Z fyzikálního hlediska je práce, kterou vzpěrač koná, definována jako součin dráhy, po které se činka pohybuje, a průmětu síly do směru pohybu. (Jedná se o tzv. skalární součin vektorů síly a posunutí.)
Údaje o trvání jednotlivých činností vzpěrače nejsou pro určení vykonané práce důležité.
1) Vzpírání – řešení
V první části vzpěrač působí na činku silou F = mg po celou dobu zvedání do výšky h. Protože má síla, kterou vzpěrač působí, stejný směr jako je směr pohybu, je vykonaná práce rovna součinu velikostí F a h.

(vzorec)

Vidíme, že výsledek je totožný se vzorcem pro velikost potenciální energie činky ve výšce h. Tento fakt není překvapivý vzhledem k tomu, že nepředpokládáme ztráty energie, a tak se vykonaná práce mohla přeměnit právě pouze na potenciální energii.
Dosadíme číselné hodnoty a vypočteme výsledek. Tíhové zrychlení nebylo zadáno, uvažujeme tedy tabulkovou hodnotu g = 9,8 m s-2.

(vzorec)

Výsledek je zaokrouhlen na dvě platné číslice, tj. stejný počet jako měla čísla v zadání.

2) Držení činky – řešení
Ve druhé části vzpěrač drží činku na místě. Působí na ni sice silou F = mg, ale činka se neposunuje, takže součin síly a posunutí je nulový. Žádnou práci tedy nekoná.

(vzorec)

3) Přenos činky na stojan – řešení
Ve třetí části vzpěrač opět působí na činku silou F = mg, a činka se pohybuje po dráze s. Směr jejího posunutí je ale kolmý na směr síly, takže průmět síly do směru posunutí je nulový a celková vykonaná práce je tím pádem také nulová.

Odpověď
Při zdvihání činky vykonal vzpěrač práci 2,1 kJ. Při jejím držení a při přenosu na stojan žádnou práci nekonal."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23628
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse