Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Fyzika: Mechanika tuhého tělesa - sbírka příkladů 5/31

Fyzika: Mechanika tuhého tělesa - sbírka příkladů 5/31

Kategorie: Fyzika, Profi práce

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce je profesionálně vypracovaným a přehledně strukturovaným souborem 8 podrobně řešených příkladů z oblasti mechaniky tuhých těles. U každé úlohy je nejprve uvedeno zadání a proveden zápis veličin, převedení jednotek a rozbor úlohy. Následuje samotné řešení v podobě komentovaných vzorců a výpočtů a provázené grafickými znázorněními problému. Na závěr je formulována odpověď. Vhodné nejen k procvičení, ale i k pochopení látky. Předchozí část série naleznete zde Fyzika: Gravitační pole - sbírka příkladů 4/31 a následující zde Fyzika: Mechanika kapalin a plynů - sbírka příkladů 6/31.

Obsah

1.
Sbírka řešených příkladů

Úryvek

"Mechanika: Mechanika tuhého tělesa

Příklad 1
Deska tvaru obdélníku o rozměrech 30 cm a 40 cm je otáčivá kolem osy kolmé k desce a procházející jejím středem. V jednotlivých vrcholech působí síly podle obrázku. Velikost každé síly je 60 N. Určete a) velikost a směr momentu každé síly, b) velikost a směr výsledného momentu sil a směr otáčení desky.

Zápis veličin, náčrt situace
a = 40 cm = 0,4 m.....................délka obdélníkové desky
b = 30 cm = 0,3 m.....................šířka obdélníkové desky
F1 = F2 = F3 = F4 = 60 N...............velikost působících sil
M1 = ? ...................................momenty jednotlivých sil k ose jdoucí bodem O
M2 = ?
M3 = ?
M4 = ?
M = ?.....................................celkový moment všech sil k ose jdoucí bodem O

(schéma)

Rozbor úlohy
Moment síly je vektorová veličina. Jeho velikost je dána součinem velikosti působící síly a vzdálenosti vektorové přímky síly od osy otáčení. Směr momentu síly určíme pomocí pravidla pravé ruky (ohnuté prsty nastavíme do směru otáčení, vztyčený palec ukáže směr momentu síly).
Poznámka pro pokročilejší: Moment síly je vlastně vektorovým součinem ramene síly a síly (vzorec).

Velikosti a směry momentů sil
Vektorová přímka síly prochází osou otáčení, takže rameno této síly má nulovou velikost. Moment síly je tedy nulový (síla nemá vzhledem k ose O žádné otáčivé účinky).

Vektorová přímka síly je od osy otáčení vzdálena o polovinu délky úhlopříčky obdélníku. Za délku ramene tedy dosadíme (vzorec).

(výpočet)

Moment síly je orientován ve směru nahoru nad nákresnu (vystupuje z nákresny proti nám), což jsme určili pomocí pravidla pravé ruky.
Síly a mají sice různá působiště, ale totožný směr, velikost i vektorovou přímku – přímku procházející stranou obdélníku. Jejich momenty budou proto stejné. Vektorová přímka sil a je od osy vzdálena o polovinu šířky obdélníka: (vzorec).

(výpočet)

Podle pravidla pravé ruky určíme, že vektory a míří do nákresny.

Výsledný moment všech sil
Celkový moment sil dostaneme tak, že jednotlivé momenty sil sečteme jako vektory.

Velikosti momentů jsme již spočítali. Všechny momenty jsou vzájemně rovnoběžné, ale liší se jejich orientace, takže jim musíme přiřadit znaménka. Označme jako kladné ty momenty, které míří před nákresnu, a záporné ty, které míří do nákresny. V tomto značení mají momenty, které deskou otáčí v kladném směru (tak, jak je tento pojem v matematice zaveden, tedy proti směru hodinových ručiček) kladné znaménko, a momenty otáčející deskou v záporném směru mají záporné znaménko.

(vzorec)

Protože jsou všechny síly stejně velké, můžeme za jejich velikosti dosadit např. a výsledek ještě zjednodušit vytknutím.

(výpočet)

Celkový moment má znaménko mínus, míří tedy do nákresy a otáčí deskou ve směru hodinových ručiček (v záporném směru).
Odpověď
Síla má vzhledem k ose O nulový moment. Síla má moment o velikosti 15 N m mířící nad nákresnu. Síly a mají stejné momenty o velikosti 9 N m mířící do nákresny. Celkový moment všech sil má velikost 3 N m a míří do nákresny."

Poznámka

Součástí práce jsou schémata o rozsahu cca 2 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23630
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse