Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Fyzika: Nestacionární magnetické pole - sbírka příkladů 20/31

Fyzika: Nestacionární magnetické pole - sbírka příkladů 20/31

Kategorie: Fyzika, Profi práce

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce je profesionálně vypracovaným a přehledně strukturovaným souborem 6 podrobně řešených příkladů z oblasti nestacionárního magnetického pole. U každé úlohy je nejprve uvedeno zadání a proveden zápis veličin, převedení jednotek a rozbor úlohy. Následuje samotné řešení v podobě komentovaných vzorců, rovnic a výpočtů a provázené grafickými znázorněními problému. Na závěr je formulována odpověď. Vhodné nejen k procvičení, ale i k pochopení látky. Předchozí část série naleznete zde Fyzika: Stacionární magnetické pole - sbírka příkladů 19/31 a následující zde Fyzika: Střídavý proud - sbírka příkladů 21/31.

Obsah

1.
Sbírka řešených příkladů

Úryvek

"Elektřina a magnetismus: Nestacionární magnetické pole

Příklad 1
Přímý vodič délky 0,5 m je umístěn v homogenním magnetickém poli o magnetické indukci 0,02 T, kolmo k magnetickým indukčním čarám. Jakou rychlostí se musí vodič pohybovat, aby indukované napětí mělo velikost 0,05 V?

Zápis veličin
l = 0,5 m
B = 0,02 T
Ui = 0,05 V
v = ?

Rozbor úlohy
Podle Faradayova zákona elektromagnetické indukce je indukované elektromotorické napětí rovno záporně vzaté časové změně magnetického indukčního toku.
Magnetický indukční tok je dán součinem velikosti magnetické indukce a plochy, kterou tok počítáme. (Pokud by plocha nebyla umístěna kolmo k magnetickým indukčním čarám, musíme uvažovat i její sklon.) Tím, že se vodič bude v magnetickém poli pohybovat, bude měnit velikost plochy smyčky, ve které se indukuje dané napětí. Čím rychleji se bude pohybovat, tím se bude rychleji měnit plocha, a tedy i magnetický indukční tok, a tím větší napětí se bude indukovat na vodiči.
Vzhledem k tomu, že nemáme zadán směr pohybu vodiče ani směr indukovaného napětí, nebudeme uvažovat ve Faradayově zákoně záporné znaménko.

Řešení
Napíšeme si Faradayův zákon elektromagnetické indukce a uvážíme, že velikost magnetické indukce B se nemění.

(vzorec)

Nadále již nebudeme uvažovat znaménko ve Faradayově zákoně (určuje směr napětí, které stejně nejsme schopni určit, protože neznáme směr magnetické indukce). Změnu velikosti plochy si vyjádříme jako součin délky vodiče l a dráhy Ds, kterou urazil za čas Dt.

(rovnice)

Podíl vyjadřuje rychlost, kterou se vodič v magnetickém poli pohybuje. Dosadíme ji tedy do odvozeného vztahu a vyjádříme si ji.

(rovnice)

Do obecného řešení dosadíme zadané hodnoty.

(výpočet)

Odpověď
Vodič se musí pohybovat rychlostí 5,0 m s-1."

Poznámka

Součástí práce jsou ilustrace o rozsahu cca 1 strany.
Důležité informace jsou tučně zvýrazněny.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23646
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse