Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Fyzika: Změny skupenství látek - sbírka příkladů 12/31

Fyzika: Změny skupenství látek - sbírka příkladů 12/31

Kategorie: Fyzika, Profi práce

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce je profesionálně vypracovaným a přehledně strukturovaným souborem 3 podrobně řešených příkladů zaměřených na problematiku změny skupenství. U každé úlohy je nejprve uvedeno zadání a proveden zápis veličin, převedení jednotek a rozbor úlohy. Následuje samotné řešení v podobě komentovaných vzorců, rovnic a výpočtů a na závěr je formulována odpověď. Vhodné nejen k procvičení, ale i k pochopení látky. Předchozí část série naleznete zde Fyzika: Struktura a vlastnosti kapalin - sbírka příkladů 11/31 a následující zde Fyzika: Mechanické kmitání - sbírka příkladů 13/31.

Obsah

1.
Sbírka řešených příkladů

Úryvek

"Molekulová fyzika a termika: Změny skupenství látek

Příklad 1
Do vody o hmotnosti 4,00 kg a teplotě 35 °C nasypeme led o hmotnosti a) 1,00 kg, b) 3,00 kg a teplotě 0 °C. Určete po dosažení rovnovážného stavu hmotnost neroztátého ledu a teplotu vody.

Zápis veličin
mv = 4,00 kg.................................hmotnost body
tv = 35 °C......................................teplota vody
mla = 1,00 kg................................hmotnost ledu v případě a)
mlb = 3,00 kg................................hmotnost ledu v případě b)
tl = 0 °C........................................teplota ledu
t = ?..............................................výsledná teplota
m = ?............................................hmotnost zbývajícího ledu
Pro řešení budeme ještě potřebovat tyto konstanty, které vyhledáme v tabulkách
cv = 4180 J kg-1 K-1.....................měrná tepelná kapacita vody
lt = 334•103 J kg-1.......................měrné skupenské teplo tání ledu

Rozbor úlohy
Po nasypání ledu do vody bude docházet k výměně tepla mezi ledem a vodou. Voda bude ledu předávat energii a tím se ochlazovat, v ledu přijatá energie způsobí narušení struktury pevné látky – tj. tání, přitom ale nebude docházet ke zvyšování teploty ledu.
Může dojít ke dvěma možným výsledkům – buď je teplo, které voda odevzdá ledu při svém ochlazení na jeho teplotu tání, menší než potřebné skupenské teplo tání ledu, a potom v nádobě po dosažení rovnováhy zbude směs vody a ledu o teplotě 0 °C. Pokud je naopak teplo odevzdané vodou větší, pak všechen led roztaje a výsledkem bude nádoba plná vody o teplotě vyšší než 0 °C.

Řešení
Nejprve porovnáme teplo Qv, které by voda odevzdala při ochlazení na teplotu tání ledu 0 °C - a teplo Lt nutné k roztátí ledu (tzv. skupenské teplo tání).

(výpočet)

Vidíme, že v případě a) dojde k roztátí v ledu, zatímco v případě b) část ledu zbude (voda není schopna odevzdat dostatek energie).
V případě a) tedy nejprve roztaje všechen led, vznikne z něj voda a její teplota se poté vyrovná s teplotou „původní“ vody. Popíšeme tento děj kalorimetrickou rovnicí, která je vlastně vyjádřením zákona zachování energie. Na levou stranu rovnice zapíšeme přijaté teplo, tedy skupenské teplo tání ledu a teplo přijaté vodou vzniklou z ledu při vyrovnávání teplot, na pravou stranu napíšeme teplo odevzdané původní vodou při jejím ochlazení na výslednou teplotu.

(rovnice)

Z této rovnice vyjádříme neznámou výslednou teplotu t.

(výpočet)

V případě b) se voda zchladí na 0°C a veškeré teplo odevzdá ledu. Ledu roztaje právě tolik, na kolik stačí toto předané teplo. Opět si zapíšeme kalorimetrickou rovnici

(rovnice)

Vypočítali jsme množství ledu , které roztaje. Protože se ale zadání úlohy ptá na množství neroztátého ledu, musíme tento výsledek odečíst od původního množství.

(výpočet)

Odpověď
V případě a) všechen led roztaje a výsledkem bude voda o teplotě 12,0 °C, v případě b) zbude rovnovážná směs vody a ledu při teplotě 0 °C. V tomto případě bude mít neroztátý led hmotnost 1,25 kg."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23637
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse