Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Fyziologická akustika - ročníková práce

Fyziologická akustika - ročníková práce

Kategorie: Biologie, Fyzika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Gymnázium T. G. Masaryka Zastávka, příspěvková organizace, Zastávka

Charakteristika: Práce seznamuje s akustikou, jejími základními pojmy a dělením. Dále se zaměřuje na akustiku fyziologickou – popisuje sluchový orgán, vnímání zvuku, zabývá se lidským hlasem či účinky zvuku na člověka. Cílem autorky bylo vytvořit práci, která by propojovala biologické poznatky s fyzikálními.

Obsah

1.
Úvod do akustiky
1.1
Definice akustiky
1.2
Rozdělení akustiky
2.
Základní pojmy akustiky
3.
Fyziologická akustika
3.1
Sluchový orgán
3.2
Vnímání zvuku
3.3
Vlastnosti zvuku rozhodující o kvalitě sluchového vjemu
3.3.1
Hlasitost a hladina hlasitosti zvuku
3.3.2
Intenzita a hladina akustického výkonu zvuku
3.3.3
Výška zvuku
3.3.4
Barva zvuku
3.3.5
Dopplerův jev
3.4
Vznik a složení lidského hlasu
3.5
Účinky zvuku na člověka
4.
Závěr
5.
Použitá literatura

Úryvek

2. ZÁKLADNÍ POJMY AKUSTIKY

Zvuk
Mechanické vlnění, které je schopno vyvolat v lidském uchu sluchový vjem. Frekvence tohoto vlnění je v rozmezí 16 Hz – 20 kHz. V širším smyslu lze za zvuk označovat i vlnění s frekvencemi mimo tento rozsah. V elektroakustice se jako zvukový signál označují i elektrické kmity odpovídající kmitům mechanickým.[3]

Mechanické vlnění
Děj, při němž se kmitání šíří látkovým prostředím. Šíření vln není spojeno s přenosem látky, přenáší se energie.[1]

Postupné vlnění
Takové vlnění, při kterém vlnění postupuje – šíří se prostředím. Zvuk se šíří vlněním postupným podélným (viz obr. 1), při němž částice pružného prostředí kmitají ve směru postupu vlny.[3]
Obr. 1. Postupné podélné vlnění.[1]

Zdroj zvuku
Zdrojem zvuku je chvění pružných těles. Chvění se přenáší do okolního prostředí a vzbuzuje v něm zvukové vlnění.[1]

Rychlost zvuku
Veličina, která charakterizuje šíření zvuku. Rychlost zvuku ve vzduchu při teplotě 0 °C a hustotě suchého vzduchu 1,293 kg/m3 je 331,82 m/s. Rychlost zvuku ve vzduchu závisí na teplotě. V kapalinách a pevných látkách je rychlost zvuku větší než ve vzduchu.[1]

Vlnová délka
Délka opakujícího se úseku vlny, značíme ji λ.[1]

Tón
Periodický zvuk, taktéž nazýván jako hudební zvuk.[1]

Vlastnosti zvuku
Vlastnosti zvuku rozhodují o kvalitě sluchového vjemu. Vlastnosti lze vyjádřit objektivně fyzikálními veličinami, které můžeme změřit nezávisle na subjektivních pocitech, nebo subjektivním hodnocením zvuku, které lépe vystihuje sluchový vjem.[1] Vlastnosti zvuku jsou podrobněji rozebrány v kapitole 3.3.

Akustický tlak
Kmitavý pohyb zdroje zvuku způsobí, že se částice vzduchu okolo zdroje střídavě zhušťují a zřeďují. V důsledku toho se mění hodnota normálního atmosférického tlaku. Při zhuštění částic se zvětší, při ředění zmenší."

Poznámka

Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka u Brna. Ročníková práce z fyziky.
Práce je ve formátu Acrobat Reader (*.pdf). Obsahuje množství obrázku, rozsah čistého textu je asi 7 stran.
Kapitoly 3.3.3 - 3.3.5 jsou volně dostupné na http://cs.wikipedia.org/wiki/Zvuk a většina kapitoly 3.4 na http://ireferaty.lidovky.cz/302/1857/Lidsky-hlas.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20227
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse