Fyziologický porod


Kategorie: Medicína

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce je ze semináře Gynekologie a porodnictví a zabývá se podrobně fyziologickým porodem. Přibližuje jednotlivé druhy porodů. Popisuje samotný porod.

Obsah

1) Druhy porodů
2) Porodní síly
3) Porodní cesty
4) Tři doby porodní.

Úryvek

Porod v termínu – 39. – 41. týden
Předčasný porod – 29. – 30. týden
Porod po termínu (opožděný porod) – po 42. týdnu gravidity

Spontánní porod – vypuzení plodového vejce z děložní dutiny porodními cestami působením porodních sil
Operační porod – je-li v kterékoliv fázi porodu proveden operační výkon
Indukovaný porod – je-li porod úmyslně vyvolán nějakým zásahem, obvykle podáním léků vyvolávajících děložní stahy
Medikamentózní porod – porod v jehož průběhu jsou podávány léky k úpravě děložní činnosti

Poznámka

Přehledná práce.
Není uvedena použitá literatura.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x44a6681c0f8bb.zip (7 kB)
Nezabalený formát:
Fyziologicky_porod.doc (30 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse