Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Ganserův syndrom

Ganserův syndrom

Kategorie: Psychologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce představuje disociativní poruchu Ganserův syndrom. Cílem autora je nastínit problematiku reakcí některých jedinců na penitenciární prostředí a změny s tím spojené. V první kapitole je popsána vyšetřovací vazba a její vliv na psychiku vazebně stíhané osoby. Uvedena je také obvyklá reakce na vazbu. V další části je pak charakterizován Ganserův syndrom z pohledu různých odborníků, uvedeny jsou také možnosti léčby.

Obsah

1.
Úvod
2.
Vyšetřovací vazba a její vliv na psychiku
2.1.
Reakce na vazbu
3.
Ganserův syndrom
4.
Závěr
5.
Použitá literatura

Úryvek

"1 Vyšetřovací vazba a její vliv na psychiku
Jakákoliv forma uvěznění je pro daného jedince mimořádnou zátěžovou životní situací. Tato situace je spojena se ztrátou svobody, změnou sociálního statusu a se změnou prožívání, chování a jednání. Taková změna, je nejcitelnější u prvotrestaných, nebo poprvé obviněných, tedy jedince poprvé podrobovaného právu. Člověk umístěný do vazební věznice je podle Vágnerové (2004, s. 817) sice stále pouze v roli obviněného, k němuž je třeba přistupovat z hlediska presumpce neviny, ale reálně tomu tak nebývá. Zejména laická veřejnost jej obvykle posuzuje stejně negativně, jako by již odsouzen byl. Pro jeho vinu svědčí fakt, že jej zavřeli, což by se nestalo, kdyby nic neudělal.
Specifická společenská sankce za identifikované sociálně deviantní chování (Netík, Netíková, Hájek, 1997, s. 26) ohrožující existenci a funkce společnosti představuje u prvotrestaných výrazný životní zlom. De iure je sankce sice odmítnutím nebezpečného chování, ale svými sociálně psychologickými následky (ostrakismus, stigmatizace), je často de facto - především subjektivně - odmítnutím osobnosti. To je zvláště zřetelné u sankcí spojených s odnětím svobody. Ztráta zaměstnání, často i rozpad prokreační rodiny (ztráta partnerky, partnera a dětí), oslabení ostatních významných sociálních vazeb (úbytek či ztráta přátel) a prudké snížení životní úrovně odsouzeného po dobu výkonu trestu odnětí svobody i značná redukce aktivit a s tím spjatá frustrace zvláště sekundárních potřeb, jsou časté negativní následky uvěznění, jež mohou fatálně změnit celý další život jedince a v některých případech být i do značné míry příčinou recidivy jeho kriminálního chování.
Spáchání kriminálního činu bývá spojeno podle Fišera (2009, s. 172) s jeho vyšetřováním, případným uložením trestu a pobytem ve vězení. Již samotné obvinění jedince z trestného činu a související vyšetřování znamená změnu ve stávajících, obvyklých vzorcích chování. Pro některé jednotlivce může obvinění znamenat značnou zátěžovou situaci, spočívající zejména v pocitu ohrožení, ztráty pocitu bezpečí a jistoty. To platí zejména pro ty, kteří se v této situaci ocitají poprvé, a pro ty, kteří nejsou „zkušenými“, otrlými pachateli kriminálních činů, recidivisty. Pro jejich reakci a následné prožíváni aktuálního ohrožení je typická úzkost, nejistota a aktivace obranných mechanizmů, které si většinou konkrétní jedinec neuvědomuje. Po obvinění rovněž může dojít ke změnám ve společenských vztazích, a to nejen s okolím, ale i s blízkými a rodinou. Obvinění a stíhání ovlivňuje chování sociálního okolí, jedná se o obezřetnost, nedůvěru, až odmítáni a „odsouzení", a to se všemi důsledky, které přináší získání nálepky potenciálního kriminálníka.
Umístění do vyšetřovací vazby vytváří podle Vágnerové (2004, s. 815, 816) ještě závažnější stresovou situaci, než jakou přináší pouhé obvinění. Člověk se musí v novém prostředí orientovat a adaptovat se na ně, což je pro nezkušeného jedince silná zátěž. Negativní zkušeností je i případná šikana a agresivní projevy ze strany spoluvězňů. Takový zážitek narušuje sebevědomí a ohrožuje pocit lidské důstojnosti. Ve vyšetřovací vazbě je obtížné dosáhnout přijatelného uspokojení všech psychických i tělesných potřeb. Potřeba stimulace je mnohem méně uspokojována, prostředí je stereotypní, navíc zde nepříznivě působí výrazné omezení jakékoli aktivity i běžných sociálních kontaktů. (Obvinění ve vazební věznici si nejvíce stěžovali na nedostatek práce, na dny, kdy není „co dělat“. Potřeba citové jistoty a bezpečí je uspokojována nanejvýš symbolicky, spoléháním se na zázemí, které člověku zůstalo mimo vazební věznici. Pocity vztažené k domovu mohou oscilovat mezi podezíravostí, strachem z opuštění a idealizací domova. Nejistota bývá značně generalizovaná, člověk ještě nebyl odsouzen a neví, co s ním bude dál. Pocit napětí a ohrožení je silnější u lidí, kteří jsou ve vězení poprvé."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21698
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse