Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Geografie na gymnáziích Těšínského Slezska - možnosti vývoje oboru po zavedení Rámcového vzdělávacího programu

Geografie na gymnáziích Těšínského Slezska - možnosti vývoje oboru po zavedení Rámcového vzdělávacího programu

Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Cílem tohoto kvalitativního mikrovýzkumu uskutečněného v březnu a dubnu 2007 na 12 těšínsko-slezských gymnáziích bylo zjistit, jaká jsou očekávání učitelů geografie po zavedení Rámcového vzdělávacího programu (RVP) v podobě Školního vzdělávacího programu (ŠVP) na gymnáziích. Případová studie se zaměřila na RVP, resp. ŠVP určený pro čtyřletá gymnázia a adekvátní ročníky gymnázií víceletých. Vlastním objektem mikroanalýzy se stala dílčí část vzdělávací oblasti Člověk a příroda, geografie. K její problematice v RVP a ŠVP se vyjadřovali formou neformálních a otevřených rozhovorů středoškolští učitelé z české části Těšínského Slezska. Ve výsledcích výzkumu pak autor vyhodnocuje předem stanovené hypotézy.

Obsah

1.
Vymezení výzkumu
2.
Teorie a hypotézy výzkumu
3.
Výsledky výzkumu
4.
Přílohy (grafy)
4.1.
Postoj respondentů k RVP pro gymnázia
4.2.
Znalost procesu tvorby RVP pro gymnázia
4.3.
Dopady realizace ŠVP

Úryvek

"Výsledky výzkumu
První hypotéza se potvrdila v nezvykle vysoké míře. Přestože mezi těšínsko-slezskými gymnaziálními učiteli geografie se najde nepochybně celá řada více environmentálně orientovaných osob, téměř všichni se bez ohledu na své dílčí zaměření vyjadřovali ke smyslu kurikulární reformy a k jejím cílům značně negativně, místy až expresivně. V zásadě pouze čtyři učitelé, ve dvou případech ostatně koordinátoři ŠVP pro geografii, nachází spíše pozitiva. Postoje ostatních kolísaly od vyloženě negativních po neutrální v tom smyslu, že kurikulární reforma je reformou zbytečnou, protože v podstatě nic nového nepřináší. Za všechny tyto názory bych uvedl vyjádření jedné z mladších učitelek: „...není to změna. Je to to, co se dělá, ale řečeno jinak. Jsou větší mezipředmětové vztahy...“ Právě její slova adresována mezipředmětovým vztahů byly v zásadě jediným (!) pozitivem, o němž se v souvislosti s RVP a ŠVP pro gymnázia zmínila více než polovina z 21 aktivních respondentů. Tyto skutečnosti vyjadřují grafy uvedené v příloze (Postoj respondentů k RVP pro gymnázia a Výhody zavedení RVP pro gymnázia). Z grafu č. 1 (viz Přílohy) je jasně patrné, že kromě největší skupiny, kde se názor nepodařilo zjistit (viz výše), osciluje postoj k RVP pro gymnázia na Těšínském Slezsku mezi negativistickými až expresivními postoji. S tím souvisí i zjištění, že málo respondentů dokáže najít na RVP pro gymnázia skutečně zásadní pozitivní aspekty. Udávané posílení mezioborových vztahů a možnost větší specializace školy rozhodně bylo možné i před zavedením RVP pro gymnázia a je spíše důsledkem celého kurikulárního procesu než jeho důvodem. „...stejně většina kantorů učí už nyní svůj předmět v návaznosti a propojení na další podobné předměty. Takže teď se to akorát musí dát na papír a někam ten ,fascikl‘ založit, aby si to kontrola mohla přečíst...“
Kritika RVP pro gymnázia se týkala pochopitelně i věcí obecně-pedagogických (tj. problémy koncepce školství po uplatnění ŠVP jako je např. přestup žáka nebo i učitele, nevyhraněnost metodických a didaktických pojmů v RVP aj.), tak očekávaných výtek oborových. Zde se ukázalo, že negativní a kritický postoj nevedl k většímu zájmu o RVP a ŠVP pro gymnázia. Naopak. Většina geografů na gymnáziích prostě rezignovala na jakoukoliv aktivitu v tomto procesu, o který se dále zajímali jen jemu naklonění. Patrné je to i grafu č. 2, kde se jako procesně aktivní projevila vlastně jen hrstka (14%, celkem 5 osob) učitelů geografie na gymnáziích Těšínského Slezska."

Poznámka

Práce obsahuje grafy.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera12037
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse