Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Geografie světového hospodářství - skripta

Geografie světového hospodářství - skripta

Kategorie: Světová ekonomika, Geografie

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů, Praha 3

Charakteristika: Jedná se o povinná skripta ke kurzu Geografie světového hospodářství. Práce poskytuje stručný přehled územní problematiky světového hospodářství a procesů světové ekonomiky. Závěr pak pojednává o jednotlivých odvětvích průmyslu.
1. Úvod
2. Teoretická expozice
3. Hlavní činitelé rozmístění
4. Územní dělba práce
5. Teritoriální systém
6. Globální problémy dneška - změny na politické mapě světa
7. Vědeckotechnický pokrok
8. Rozpad klasického kolonialismu, vznik a zánik socialistické soustavy
9. Integrační a desintegrační tendence současného světa
10. Koncepce vzájemné závislosti
10.1 Intenacionalizace ekonomického a společenského života lidstva
11. Životní prostředí
12. Antropogenní příroda
13. Ekologický faktor a rozmístění
14. Příčiny a následky porušování ekologické rovnováhy v globálním měřítku
15. Obyvatelstvo
16. Přirozený pohyb populace
16.1 Reprodukce
17. Mechanický pohyb a rozmístění populace
18. Sídelní struktura
19. Obyvatelstvo jako činitel rozvoje a rozmístění
20. Průmyslová výroba
21. Energetický průmysl
21.1 Ropný průmysl
21.2 Elektroenergetický průmysl
22. Strojírenský průmysl
22.1 Činitelé ovlivňující rozmístění hlavních odvětví strojírenského průmyslu
22.2 Hlavní strojírenské oblasti
23. Chemický průmysl
23.1 Základní anorganická chemie
23.2 Fosforečná hnojiva
23.3 Draselná hnojiva
23.4 Dusíkatá hnojiva
23.5 Průmysl organické syntézy
23.6 Hlavní oblasti chemického průmyslu

Úryvek

„Chemický průmysl
je jedním z činitelů ovlivňujících technicky pokrok v hospodářství. V minulém století se rozvinul jako dodavatel pomocných látek. Současná chemizace většiny odvětví hospodářství vymaňuje člověka z omezeného kruhu naturálních surovin s jejich danými vlastnostmi a nahrazuje je řadou syntetických materiálů se záměrně přizpůsobenými a ovladatelnými vlastnostmi. Jako výrobce hnojiv, přípravků pro ochranu a růst rostlin a stimulátorů pro živočišnou výrobu umožňuje růst výroby potravin. Moderní chemický průmysl se orientuje na zpracování ropy, zemního a doprovodného ropného plynu (asi 40 % světové výroby je na něm založeno a tento podíl se trvale zvyšuje). Chemické produkty se podílejí 8-9 % na obratu světového obchodu.
Změny v technologii, odvětvové struktuře i rozmístění chemického průmyslu jsou ovlivněny celkovým rozvojem světového hospodářství. Chemický průmysl musí usilovat o racionalizaci a produktivitu výrob i odbytu, o snižování energetické náročnosti výroby, musí počítat s růstem nákladů na výzkum a na ekologii. To vše přispívá k rozvoji výrob menších objemů chemických produktů s vysokým stupněm zpracování. V současné době patří mezi dynamicky se rozvíjející obory farmacie, kosmetika a výroba mycích prostředků. Rozšířily se možnosti výroby a využití plastických hmot, zejména polymerů a termoplastů. Zesílila aplikace biotechnických technologii, rozšířila se produkce "organických chemikálií", zejména biopaliv. Kolem r. 2000 bude biotechnologie zdrojem vzniku nejméně 25 % nových chemických produktů, zejména těch, které nahradí dosavadní klasické ropné výrobky. V celosvětovém měřítku roste obchod chemikáliemi rychleji než jejich výroba (vyváží se asi 18 % veškeré produkce). Na základě komplexního využití surovin a zužitkování odpadu se chemická výroba kombinuje s jinými odvětvími, čímž přispívá k vytvoření územně výrobních komplexů nové struktury. Použití komplikovaných aparatur a zařízení, vedle složitosti technologických procesů, podmiňuje značnou investiční náročnost odvětví. Stale větší část investic směřuje do oblasti výzkumu a vývoje a na ekologickou ochranu.
Umístění závodů v místě výskytu surovin nebo spotřeby ovlivňují výsledky porovnání nákladů na dopravu s náklady na přepravu hotové produkce. Toto srovnání je zvlášť důležité vzhledem ke značně nerovnoměrnému rozmístění surovin a k nutnosti jejich přepravy na velké vzdálenosti. Surovinový činitel je rozhodující při rozmístění oborů, jako je např. těžba, obohacování a prvotní zpracování nerostů obsahujících fosfor, síru, bór, draslo atd. nebo výroba produktů z odpadních plynů, které vzhledem k malému objemu nebo technologickým vlastnostem (výbušnost, hořlavost atd.) nelze, nebo je ekonomicky nevýhodné, přepravovat na velké vzdálenosti. Široké použití ropy a zemního plynu a možnost jejich levné a snadné přepravy, efektivní přeprava některých dalších surovin umožňuje orientaci většiny oborů na oblasti spotřeby. Jde hlavně o výrobu hnojiv, obsahujících velké množství balastu (superfosfát), kyseliny sírové a o zpracování těch surovin, jejichž spotřeba je v poměru k váze produkce relativně malá (apatit, pyrity, síra). Většina chemických výrob je náročná na množství a kvalitu vody a zároveň je jedním z hlavních zdrojů znečištění povrchových vod. Důležité je, že chemický průmysl používá vodu nejen pro technologické účely, ale i jako surovinu.“

Poznámka

Práce je povinným studijním materiálem ke kurzu Geografie světového hospodářství, Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů. Práce obsahuje tabulky. Čistý text práce dosahuje cca 48 stran.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera3210
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse