Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Geologická charakteristika oblasti Brna

Geologická charakteristika oblasti Brna

Kategorie: Geologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje geologickou charakteristiku území mapového listu Brno, které je zobrazeno na geologické mapě ČSSR. Úvodní část seznamuje s geomorfologií daného území, poté je oblast rozdělena na dvě hlavní geologické jednotky – Český masiv a Karpaty. Ty jsou dále členěny na podjednotky, u nichž je popsáno geologické členění a tektonika.

Obsah

1.
Úvod
2.
Základní geologické informace
2.1.
Český masiv
2.1.1.
Moldanubikum
2.1.2.
Moravikum
2.1.2.1.
Brněnský a Dyjský masiv
2.1.2.2.
Série vnějších a vnitřních fylitů
2.1.2.3.
Devon a moravskoslezský kulm
2.1.2.4.
Boskovická brázda
2.1.2.5.
Jura a křída Moravského krasu
2.1.2.6.
Paleogén českého masivu
2.2.
Karpaty
2.2.1.
Karpatská čelní předhlubeň
2.2.2.
Vnější flyšové pásmo
2.2.3.
Vídeňská pánev

Úryvek

"1. Úvod
List geologické mapy ČSSR (Brno) zobrazuje území jižní Moravy mezi 16° a 17° východní zeměpisné délky a 40°40´ a 49°20´ severní zeměpisné šířky. Po správní stránce náleží Jihomoravskému kraji. Do nejjižnější části listu zasahuje území Rakouska. Nejvyšší místo je na českomoravské vrchovině u obce Ruda (kóta 588 m n. m.) na SZ od Velké Bíteše (severní část listu), nejnižší kóta 153 m n. m. se nalézá jižně od Lanžhotu (pravý dolní roh listu). Nejvýznamnějšími sídly jsou Brno, Břeclav, Moravský Krumlov a Velká Bíteš.
Orograficky a vývojově náleží území mapového listu Brno dvěma významným celkům. Severozápad je součástí masivu České vysočiny a jihozápad patří ke Karpatům. Obě tyto soustavy se od sebe liší jak vývojem, tak i povrchovými tvary. Zatímco česká vysočina je staré zbroušené komplexní pohoří, Karpaty jsou součástí alpské soustavy.
Hydrograficky náleží převážná část území listu do povodí řeky Dyje. Jen malá část u Vyškova a jihovýchodní cíp jsou odvodňovány řekou Moravou. K větším vodním tokům patří kromě již zmiňované Dyje také Svratka, Jevišovka, Jihlava a Rokytná.

2. Základní geologické formace
Území mapového listu Brno je rozčleněno hned do několika významných geologických formací – moldanubika, moravika (Brněnský masiv, moravskoslezský kulm, Dyjský masiv, Boskovická brázda), jejichž rozložení odpovídá rozložení českého masivu na tomto mapovém listu, a Karpat, které se zde skládají z čelní předhlubně, vnějšího flyšového pásma (podslezsko-ždánická jednotka) a neogenní Vídeňské pánve.

2.1 Český masiv
2.1.1 Moldanubikum
Moldanubikum je na tomto mapovém listu dvojího stáří, proterozoického (charakteristické např. pro ghfölské ruly) a paleozoického devonu až karbonu (granulity). Nalézá se v sz. části mapy (tvoří zde nejvýchodnější část tzv. moravské větve) a je tvořeno v severní části intruzivními horninami třebíčského masivu (pozdně variské magmatity spodnokarbonského stáří ) a katazonálně metamorfovanými horninami.
Z metamorfitů se zde vyskytují ruly, jedná se o migmatitické biotitické ortoruly (tj. ghfölské bílé ruly) a v menší míře migmatitické biotitické pararuly, granulity, pruhy amfibolitů a vzácně i čočkovité vložky krystalických vápenců. V moldanubiku je také poměrně častý výskyt serpentinitů, které jsou často olivinické. Největším serpentinickým tělesem je mohelenský masiv a poměrně významné naleziště o rozloze cca 5 km2 se také nachází o něco dále na východ po obou březích řeky Jihlavy mezi Hrubšicemi a Novou Vsí u Oslavan. Moldanubikum lemuje svorová zóna, tzv. Nedvědická série (stáří silur).
Co se tektoniky týče, styk moldanubika s moravikem je tektonický a nalézá se mezi nimi poměrně ostrá hranice. Moldanubikum je podél ní přesunuto k východu na vzdálenost 40 – 50 km. Při tomto přesunu byly plastičtější horninové komplexy moravika tlakem silně deformovány. V moldanubiku téměř středem oblasti migmatitických biotitických ortorul probíhá výrazná horizontálně zvlněná synklinála, která je na severu přerušena probíhajícím výběžkem třebíčského masivu. Východní křídlo této synklinály přechází v menší příčně přerušenou antiklinálu, jež se na jihu obloukovitě stáčí k východu do prostoru mezi moravikum dyjské klenby a granulitovou formaci, kde navazuje na hlavní synklinálu, která má směr VSV – ZJZ. Brachysynklinální uzávěr sahá až k Moravskému Krumlovu, kde na tektonické hranici Boskovické brázdy končí nejdále na východ vysunutá část moldanubika."

Poznámka

Práce obsahuje množství odborných termínů z geologie, mineralogie a petrografie.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22151
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse