Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Geologické hodnocení Tater - slovensky

Geologické hodnocení Tater - slovensky

Kategorie: Geologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce, která seznamuje s geologickou stavbou Tater, nejprve shrnuje výsledky výzkumů týkající se historie a struktury této oblasti. Následně charakterizuje jednotlivé útvary a geologické složení Tater a nakonec autor mapuje jejich tektonický vývoj.

Obsah

1.
Morfostruktura Tater
2.
Přehled geologických výzkumů
2.1.
Vznik, vývoj a stavba
2.2.
Mezostrukturní charakteristika chočsko-podtatranského zlomového systému
3.
Geologická stavba zkoumané oblasti
3.1.
Krystalinikum
3.2.
Obalové jednotky krystalinika tatrika
3.2.1.
Tatrikum
3.2.2.
Fatrikum
3.2.3.
Hronikum
3.3.
Popříkrovové formace
3.3.1.
Borovské souvrství
3.3.2.
Hutianské souvrství
3.3.3.
Zuberecké souvrství
3.3.4.
Bielopotocké souvrství
3.4.
Kvartér
4.
Tektonický vývoj

Úryvek

"1 Prehľad geologických výskumov
1.1 Vznik, vývoj a stavba
Prvé výskumy venované spoznávaniu geologickej stavby sa datujú na začiatok 19. storočia, kde sa realizovali prvé geologické profily, ktoré prezentoval Staszic (1815), j Beudant (1822) neskôr Ami Boué (1830) a Pusch (1831). K rozvoju poznatkov prispeli vznikajúce práce Uhliga z konca 19. a začiatkom 20. storočia. Pod vedením Rabowského (1921 – 1938) prebehol výskum Vysokých Tatier, ktorý sa zaslúžil o stanovenie podrobnej stratigrafie tatridných sérií. Andrusov na základe svojich rozsiahlych reambulačných podkladov (Andrusov, 1950) a prác Goreka (1953, 1958) predstavil Geologickú mapu Tatier 1 : 25 000. Výskum naďalej nepretržite pokračoval v poľskej tak i slovenskej časti Tatier, no viac sa obmedzil na riešenie paleontologických a tektonických problémov, ktoré publikovali Gazdzický (1973 – 1983), Michalík et al. (1976), Baco (1981), Biely et al. (1987), Wieczorek (1983 – 1989) a ďalší. Sumarizáciou publikovaných vedeckých a terénnych prác Nemčok et al. (1994) publikoval v rámci regionálneho geologického výskumu Slovenskej republiky Regionálna geologickú mapu Tatier v mierke 1:50 000 s vysvetlivkami.
Druhá skupina výskumov, ktoré boli realizované v 90. rokoch minulého storočia a začiatkom tejto dekády súvisia predovšetkým so snahou interpretovať tektonický vývoj Tatier a priľahlých jednotiek. Neotektonickú analýzu západného ukončenia masívu Tatier realizovala Bac-Moszaszwili (1993), ktorá interpretuje vývoj oblasti podmieňovaný spodnomiocénnou s -. j. kompresiou. Následne v strednom miocéne dochádzalo postupne k rotácií napätia na sv. – jz. čo vyvolalo vznik pármickej sigmoidy spätným prešmykom bradlového pásma v oravskom úseku, chočsko-skorušinsko-krowiarského zlomu ako sinistrálneho posunu a vývoju oravskej panvy. Podľa rekonštrukcie Sperner a Ratschbacher (1995) bol výzdvih Tatier spôsobený prešmykom na kompresnom posune počas vrchnooligocénnej až strednomiocénnej ssv. - jjz. kompresie a extenzie vjv. – zsz. smeru. Od vrchného miocénu až po recent bola kompresia vystriedaná sz. – jv. extenziou, ktorá čiastočne reaktivovala predchádzajúce smerné posuny ako poklesy. Chočský a ružbažský zlom fungovali v tejto koncepcii ako sinistrálne posuny a neskôr ako poklesy. Podtatransko - ružbašský zlom najskôr fungoval ako kontrakčný prešmyk, ale neskôr bol invertovaný na pokles. Ružbažský mezozoický ostrov interpretujú ako „strike-slip duplex“ (Hrušecký et al., 1995). Práce mnohých autorov sa zaoberali charakterom chočsko-podatranského zlomového pásma (CHPZS) možno spomenúť prácu Kullmanovej a Nemčoka (1985), ktorí interpretovali ružbažský zlom ako spätný prešmyk. Neskôr tento zlom v profile na mape Nemčoka (1990) je interpretovaný ako spätný prešmyk. V oblasti Chočských vrchov boli znázornené na seizmickom reze spätné prešmyky, ale aj naložené poklesy z južnej strany hráste (Tomek et al., 1989)."

Poznámka

Součástí práce jsou ilustrace o rozsahu cca 0,5 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23983
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse