Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Geopolitický vývoj evropských zemí směřující k evropské integraci

Geopolitický vývoj evropských zemí směřující k evropské integraci

Kategorie: Evropská unie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se věnuje vymezeni gepolitický hranic v rámci Evropy v období od starověku po 20. století. Toto vymezení má fungovat jako ukázka vývojového procesu evropské integrace.

Obsah

1.
Vymezení sledované problematiky
2.
Geopolitické aspekty evropského starověku
3.
Geopolitické aspekty hlavních událostí středověku
4.
Geopolitický vývoj evropských zemí v raném novověku
5.
Geopolitický vývoj evropských zemí v období nacionalismu
6.
Nové geopolitické ideologie v Evropě konce 19. a 20. století
7.
Geopolitické faktory a moderní evropská integrace
8.
Závěr

Úryvek

"5. Nové geopolitické ideologie v Evropě konce 19. a 20. století
Kromě nacionálních koncepcí se v 19. století v Evropě rodí i celá řada dalších myšlenek a představ o uspořádání společností jednotlivých států a jejich okolí. Jednou z nich je i kon-cepce německé hegemonie v oblasti Střední a Jihovýchodní Evropy založená na principu tzv. kulturní nadřazenosti a běžněji označovaná jako Drang nach Osten, přestože se jednalo o ex-panzi nejen na Východ (německy Ost), tj. do Ruska, ale i na Jih směrem na Balkán a do Osmanské říše (prostor ovládaný Němci měl sahat přes Ukrajinu a Balkán až do Persie/Íránu a Střední Asie). Pokus prosadit tuto geopolitickou koncepci v praxi patřil k spolupříčinám I. i II. světové války.
V podobném rozsahu a v obdobném stylu nicméně německé Drang nach Osten předsta-vovalo ve světě a v Evropě spíše výjimku. Svým charakterem je mu blízká mnohem starší ruská geopolitická snaha expandovat k „Teplému“ moři (kterým se myslí moře Středozemní či méně často Indický oceán) datovaná už do dob Kateřiny Veliké (18. století) a v novodobé éře pouze aktualizovaná a upravená na základě jazykové a náboženské blízkosti Rusů k některým balkánským národům (zejména Srbům). Aspekty „vzájemnosti“ či „bratrství“ ji ovšem od německé koncepce spočívající v přesvědčení o vlastní určité kulturní nadřazenosti a naopak méněcennosti potenciálně ovládnutých národů dosti zásadně odlišuje.
Ještě mladší než německá a mnohem méně propracovaná byla koncepce italská. Italové částečně doufali v obnovení Římské říše a z vytvoření svého prostoru v zemích Středomoří (které by se tak opět změnilo v „Naše“ moře, tj. Italů). Na rozdíl od německého však kladl dů-raz na historické vazby.
Francouzský pohled na uspořádání Evropy se od výše zmíněných odlišoval poměrně skromnými vlastními ambicemi. Francouzi si přáli Evropu „svobodných“ (nezávislých) národů, přičemž pro sebe žádali v podstatě pouze právo na sjednocení se svými krajany (tzv. belgická a lucemburská otázka, částečně později i otázka západních částí Švýcarska), možnost vytvořit z Němců na pravém břehu Rýna víc navzájem odlišných národů a získat levý břeh Rýna (včetně Alsaska) hovořící sice německy, ale duševně se považující za francouzský. Tato politika ostatně představovala stejně jako v ruském případě pouze nepatrné upravení tradičních geopolitických plánů datovaných v případě Francouzů do doby kardinála Richelieu.
Rovněž Britové zůstávali konzervativní a snažili se především, aby v roztříštěné Evropě nevznikla žádná síla schopná ji celou ovládnout. Nakonec se ukázalo, že britskou a francouz-skou koncepci lze spojit (roztříštěnost a národní celky), což v obou světových válkách přispělo k formování důležitého britsko-francouzského spojenectví.".

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera11966
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse