Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Georges Duby: Rok tisíc

Georges Duby: Rok tisíc


Kategorie: Historie

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce seznamuje s dílem francouzského historika Georgese Dubyho Rok tisíc. Po úvodním představení knihy, je vymezeno období Roku tisíc. Dále je již analyzován obsah díla. Zabývá se událostmi, které zajímaly tehdejší autory. Informuje nejen o představách o zkáze, nárůstu vzdělanosti, vnímáním harmonie versus anomálie, ale také o vlastnictví relikvií, i souboji protikladů dobra a zla. Zmiňuje očistné rituály, především přísahy rytířů a poutě. Popisuje názor Raoula Glabera na rok 1033, který jej považuje za vyvrcholení očekávání konce světa. Práce je doplněna úryvky z díla.

Obsah

1.
Úvod
2.
Vymezení období
3.
Představy zkázy
4.
Nárůst vzdělanosti
5.
Harmonie, řád X anomálie
6.
Vlastnictví relikvií
7.
Souboj protikladů dobra a zla
8.
Očistné rituály
9.
Raoul Glaber a konec světa

Úryvek z díla:
"Společnost okolo roku tisíc vnímala svět jako souboj protikladů dobra a zla. Kacířství bylo někdy vnímáno jako působení Antikrista v době před koncem světa. Strach z působení ďábla potlačoval veškerou přímou duchovní zkušenost, protože i pravdivé vize a proroctví byly připisovány působení ďábla, který takto chce svést věřící. Nejrozšířenější kacíři byli manichejští, kteří byli pronásledování nezávisle na tom že, jak správně upozorňuje Georges Duby, celá společnost vnímala svět podobně jako manichejští. Tehdejší vzdělanci zdůrazňují nutnost postavit se proti všem jinověrcům, kacířům nebo podvodníkům vydávajících se za světce, kteří by mohli ve službách ďábla vést svět do záhuby. Očištění má rozdílné formy, od obětování přes očistný oheň hranice až k osobnímu pokání. Obvyklým a církví podporovaným způsobem očišťování byly almužny a hlavně dary církvi, díky kterým církev rychle bohatla a získávala větší mocenský vliv. Georges Duby si všímá, že spolu s úpadkem ústřední moci si šlechtici dovolují jmenovat kněze a kněží často dávali přednost bohatství před zbožným životem a nebyli hodni svých úřadů: „kvůli nezměrné hrabivosti minulá práva a církevní řády nalezly v tom samém (bohatství), co jim mělo pomoci pozvednout se k důstojnosti nejvyšší, příčiny svého pádu do zkaženosti.“8 V této době probíhaly první pokusy o reformu církve. Centrem reformního hnutí byl klášter v Cluny. Jednou z největších novot bylo podněcovat mnichy, aby se z nich stávali kněží. Dále se silně rozšířil zvyk sloužit za spásu duší zesnulých velké množství mší, takže se stávalo, že například v Cluny byly mše slouženy bez přestávky od úsvitu do večera.

„V letech která, hraničí s rokem tisíc, však celá křesťanská společnost pociťovala, že je svědkem zlomu. Proto se připravovala přijmout pokání, které si ukládají umírající.9 “ Očistnými rituály procházely hromadně celé skupiny lidí, kteří to vnímali jako zkoušku těla, skrze níž lze dojít do Království nebeského. Před rokem tisíc zejména ve Francii, na kterou se Georges Duby soustředí, byla královská moc velmi slabá. Docházelo k častým sporům a válkám mezi válečnickou šlechtou. Na počátku 11. století se rozšířilo hnutí Božího míru jehož cílem bylo omezit výbojnost šlechty a tím zamezit drancování země. Rytíři přísahali na svaté ostatky, že nebudou škodit neozbrojeným. Přísahy míru bránily vedení vyčerpávající války která ničila zdroje protivníka. Přísahy míru byly postupně nahrazovány Božím odpočinkem, který pouze neurčoval co má být uchráněno před válečnými operacemi, ale který nařizoval zastavení veškerého nepřátelství v určitých obdobích"

Poznámka

Tato práce je kompilačního charakteru. Čerpá ze zdroje: http://clovek.ff.cuni.cz/view.php?cisloclanku=2007050103.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera15897
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse