Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Gerhard Leibold: Mentální anorexie: Příčiny, průběh a nové léčebné metody

Gerhard Leibold: Mentální anorexie: Příčiny, průběh a nové léčebné metody


Kategorie: Psychologie, Medicína

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce předkládá podrobné výpisky z knihy Gerharda Leibolda Mentální anorexie, která prosazuje bio-psycho-sociální přístup k této poruše příjmu potravy. První část obsahuje obecný úvod k poruchám vztahu k jídlu, autor se zde věnuje výskytu těchto poruch v populaci, jejich příčinám a charakterizuje jejich hlavní formy. Stěžejní část se zaměřuje na mentální anorexii, popisuje její bio-psycho-sociální příčiny, formy (akutní pubertální a chronickou) a následně postupy léčby. V závěru práce jsou shrnuta hlavní doporučení pro rodinu anorektika.

Obsah

1.
Maniakální poruchy ve vztahu k jídlu – „nová ženská nemoc“
2.
Každá desátá žena trpí poruchou vztahu k jídlu
3.
Příčiny narušeného vztahu k jídlu
4.
Formy narušeného vztahu k jídlu
4.1.
Latentní otylost
4.2.
Maniakální otylost
4.3.
Bulimie
4.4.
Mentální anorexie
5.
Vztahy mezi různými poruchami postoje k jídlu
6.
Několikanásobná závislost
7.
Mentální anorexie – nejznámější porucha vztahu k jídlu
7.1.
Mentální anorexie už dlouhá léta na postupu
7.2.
Příčiny mentální anorexie
8.
Formy, průběh a následky mentální anorexie
8.1.
Akutní pubertální mentální anorexie
8.2.
Chronická mentální anorexie
9.
Úspěšná léčba mentální anorexie
9.1.
Léčba tělesných následků
9.2.
Psychoterapie
9.3.
Možnosti a hranice svépomoci
10.
O zacházení s nemocnými mentální anorexií
10.1.
Rady nejbližším
10.2.
Další pokyny

Úryvek

"1. Maniakální poruchy ve vztahu k jídlu – „nová ženská nemoc“
• Chorobná závislost není problémem jen dnešní doby, známe ji už z minulosti
o Meditativní cvičení, hypnóza, omamné prostředky
• „závislost je stav chronické nebo periodické otravy opakovaným použitím přírodní nebo syntetické drogy, který poškozuje postiženého i společnost“ – WHO
• Závislost charakterizována:
o Nekontrolovatelnou touhou po dalším užití
o Sklon k postupnému zvyšování dávky
o Tělesné i psychické abstinenční projevy, pokud není látka volně přístupná
• Nové manické choroby:
o Poruchy postoje k jídlu
o Workoholismus
o Úvěrová – zadlužovací
o Hráčská - gambling
• Poruchy postoje k jídlu
o Potrava je omamným prostředkem používán tak, že ji přijímají v nadměrném anebo nedostatečném množství
o Chování se nedá kontrolovat rozumem a vůlí
o Nedochází k otravám jako u drog
o Těžká tělesná poškození
o Psychicko-společenské následky – pocity viny, hanby, selhání, deprese, mezilidské problémy, těžkosti
o Myšlení může být koncentrováno jen na závislost
o Abstinenční příznaky
 Při náhlém přerušení manické chování dochází ke stejně vážným tělesným i duševním poruchám
o Vyžaduje léčbu! Apel na rozumné chování nestačí!
o Nekontrolovaný postoj k jídlu, aniž by se tomu mohli bránit.
o Nezlehčovat, nebrat jako módní výstřelek

2. Každá desátá žena trpí poruchou vztahu k jídlu
• Trpí tím především ženy (90 procent postižených)
o Muži přikládají vnějšímu vzhledu menší význam
o Ženy jsou pod diktátem štíhlosti naší společnosti
o Muži mají sklony k zneužívání nápadnějších drog (alkohol, nikotin)
o Ženy jsou znejistěny tím, že se během posledních cca 20 letech změnila jejich role ve společnosti, ale nepřejaly nové postoje jako samozřejmý vzor
• Především věková skupina 15-55 let
• Už každá desátá žena trpí jednou ze 4 forem manického vztahu k jídlu
• Neznáme však skrytý počet (tedy ty, co nejsou staticky podchyceny)

3. Příčiny narušeného vztahu k jídlu
• Multifaktoriální
• Sociální vlivy:
o Možná forma reakce na sociální krizi, která žene velkou část lidí do psychické poruchy
o Hnutí za emancipaci ženy – ztráty jistoty
o Maniakální vztah k jídlu může být pro ženy únikovou cestou
o Nepřátelství moderní industriální společnosti vůči tělu
 Vytrácí se bezpečný instinkt pro to, co tělo potřebuje
 Ideál štíhlosti – viz Twiggy
o Nadměrná nabídka potravin v průmyslových státech
 Zvláště patrné u bulimie"

Poznámka

Práce je psána formou odrážek.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4e64d64abfbdf.zip (27 kB)
Nezabalený formát:
G_Leibold_Mentalni_anorexie.doc (109 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse