Globalizace

Kategorie: Globalizace

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Hlavní rysy globalizačních procesů. Vznik globalizačních procesů, hlavní aktéři globalizace (nadnárodní společnosti, nejvyspělejší průmyslové státy a jejich uskupení, mezinárodní organizace – MMF, World Bank, WTO). Klady a zápory globalizace. Proměny státnosti a států jako důsledek globalizačních procesů. Názory na globalizaci - realisté, globalisté. Kontrola globalizace - Tobinova daň, Zelené účetnictví, směrnice pro nadnárodní společnosti. Globální problémy životního prostředí - udržitelný rozvoj, populační exploze, demografická transformace, populační růst a chudoba, globální problémy spojené s atmosférou (skleníkový efekt), hydrologický cyklus, půda, produkce potravin, globální ohrožení biodiverzity = rozmanitost druhů. Zákony a úmluvy - měkké právo, tvrdé právo, mnohostranné enviromentální úmluvy. Globalizace jako hospodářský proces a civilizační výzva. Postsuverénní státy a rodící se globální "superstát" - reforma institucí, náprava mravů a změna paradigmatu ekonomické teorie, existenciální neklid, tedy ztráta jistoty. Rysy globalizace.
Globalizace jako "nový kapitalismus". Argumenty proti civilizaci pozdní doby(globalizačním procesům). Expanzivní globalizace. Hayekova teorie na 2 předpokladech, které se dotýkají globalizačních procesů - předpoklad negativní, předpoklad pozitivní, otázky, jež globalizace klade. Postoje člověka - entuziastický, smířený, nesmířený. Antropologický rozměr globalizace. Soudobá civilizace a svádění. Meze prosazování racionality moderní civilizace. Samovývoj glob. společnosti. Globalizace a náboženství, důsledky globalizace v náboženství. Cancúnská konference WTO.

Obsah

1.
Hlavní rysy globalizačních procesů
2.
Vznik globalizačních procesů, hlavní aktéři globalizace
3.
Proměny státnosti a států jako důsledek globalizačních procesů
4.
Názory na globalizaci
5.
Globální problémy životního prostředí
6.
Zákony a úmluvy
7.
Globalizace jako hospodářský proces a civilizační výzva)
8.
Postsuverénní státy a rodící se globální "superstát"
9.
Rysy globalizace.
10.
Globalizace jako "nový kapitalismus"
11.
Argumenty proti civilizaci pozdní doby(globalizačním procesům)
12.
Expanzivní globalizace
13.
Hayekova teorie na 2 předpokladech, které se dotýkají globalizačních procesů
14.
Postoje člověka
15.
Antropologický rozměr globalizace. Soudobá civilizace a svádění. Meze prosazování racionality
moderní civilizace
16.
Samovývoj glob. společnosti
17.
Globalizace a náboženství, důsledky globalizace v náboženství
18.
Cancúnská konference WTO.

Úryvek

"proces globalizace zasahuje i sféru hodnotovou, životního stylu a způsobu vnímání světa
glob je spíše vznik nové civilizace, která mění i tu společnost, ze které vyšla
R. Robertson – 1. věnoval pozornost glob. a náboženství, jeden z mála předpokládal, že náboženství si uchová svoji roli
náboženství se stalo nositelem skupinové identity, prožilo revitalizaci jako obranu před unifikací glob.
glob – jde o univerzalizaci partikulárního – glob. rozšíření záp. kultury i o partikularizaci univerzálního – záp. kultura se těsněji setkává s ostatními kulturami
globální jevy:
reprivatizace a repolitizace náboženství – celosvětový návrat nábož. do veřejného a politického života 
 je třeba opustit či radikálně reinterpretovat paradigma sekularizace
 vztah nábož. a politiky už nelze vnímat paradigmatem "oddělení církve od státu
 nábož. se stěhuje z veřejného života do soukromí a do politiky
 tendence k individualizaci víry-slábnutí ochoty věřících ztotožnit se s tradičními církevními institucemi
 propojování etnického prvku a náboženství = náboženský nacionalismus

glob. působí změny sociálních rolí nábož:
 sílí nábož. pluralita, mizí monopolní postavení nábož. organizací
 šíří se alternativní formy náboženství
 rostou ekumenické snahy a snahy o mezináboženský dialog
 glob. a její jevy vyvolávají nábož. fundamentalismus
 snahy o dialog mezi nábož. a polit. elitami
 kde jsou církve slabé, lze očekávat nárůst nových kultů
 silné církve = nárůst sekt
Oddělení církve od státu je již dnes překonané, vznikl ze středověkých zápasů mezí papežem a císařem, v globálním světě nelze hovořit o separaci

slábne i role národního státu, větší roli mají spíše občanská sdružení, které se stávají mezinárodními, církve ekumenickými

Důsledky globalizace v náboženství
sílí nábož. pluralita
mizí monopolní postavení nábož. organizací
vztah člověka a církve již není tak silný, každý si může vybrat, z toho vzniká pocit nejistoty, který vede buď k větší toleranci nebo k fanatismu
sílí alternativní podoby náboženství, nová n. hnutí:
sekty-tvoří se v rámci existujících nábož.
kulty – vznikají mimo tradiční struktury, ovlivňují společnost působením v médiích

sílí funkcionální alternativy nábož.
nestane se glob. novým náboženstvím?
náboženství se navzájem ovlivňují, mají tendence přebírat prvky (New Age, Církev sjednocení reverenda Moona)
rostou ekumenické snahy a snahy o mezináboženský dialog, zejm. mezi velkými monoteistickými nábož., křesťanstvím a nábož. Dálného východu

global. vyvolává nábož. fundamentalismus
fundamentalismus – reakce na složitost života, návrat ke kořenům, černobílé vidění světa
dialog mezi nábož. a polit. elitami – nábož. má pečovat o etické minimum v glob.
glob. vesnice musí stát na určitých sdílených duchovních základech
nelze nechat vše neviditelné ruce trhu, ale aktivně vytvářet nový světový řád
Katolickou církev lze označit za jednoho z 1. globálních hráčů – "Ježíš-jděte do celého světa a získávejte mi učedníky...."
Křesťanství stojí jaksi uprostřed – má základy s monoteistickými nábož.(Islám, judaismus) a sekulární západní kultura vznikla v křesťanství, je s ním v mnohém spojena"

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera5906
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse