Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Globální problémy životního prostředí

Globální problémy životního prostředí

Kategorie: Ekologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů, Praha 3 - Žižkov

Charakteristika: Práce popisuje dlouhodobý vývoj vztahů člověka a přírody. Dále se věnuje projevům působení člověka na životní prostředí. Pojednává také podrobně o nejznámějších globálních problémech spojených s lidskou činností.

Obsah

1.
Člověk a příroda – vývoj vztahů
2.
Globální oteplování
3.
Narušování ozónové vrstvy
4.
Kyselé srážky
5.
Ohrožení biologických druhů

Úryvek

"OHROŽENÍ BIOLOGICKÉ DIVERSITY
Během posledních dvou miliard let na naší planetě vzniklo několik set miliónů až několik miliard druhů organismů. Podle odhadů systematických biologických oborů žije v současné době na Zemi minimálně 5 a maximálně až 100 miliónů druhů různých organismů. Pouze něco přes 1 400 000 druhů bylo však popsáno nebo alespoň vědecky pojmenováno. O zbytku, tedy o většině nemá světová věda žádnou bližší informaci. Rozmanitost přírody lze však vyjádřit nejen počtem druhů, ale také počtem genů, které tyto druhy obsahují. Na vyšší úrovni pak biologická diversita představuje rozmanité kombinace druhů ve společenstvech a ekosystémech, které jsou charakteristické potravními sítěmi i sítěmi jiných vztahů.
Rozmanitost života v přírodě – biologickou diversitu – tedy lze označit jako bohatost forem od jednoduchých, genetickou informaci nesoucích struktur, přes druhy až po škálu společenstev těchto druhů. Bohatství informace je tedy prakticky neodhadnutelné.
Díky vlivům prostředí (i organismů na sebe navzájem), které můžeme označit jako přírodní výběr, nové druhy a vazby neustále vznikají i zanikají. Vznik nových druhů – speciace – je proces dlouhodobý. Obvykle trvá několik tisíc až stovek tisíc generací, než se od mateřského druhu odštěpí linie, kterou je možno považovat za druh nový. Průměrná délka života jednoho druhu je pak asi 2 milióny let.
Přirozené vymírání – extinkce – druhů nebo celých skupin druhů je také z paleontologie známo. V historii vývoje života je patrno nejméně 6 „katastrof“. Poslední z nich představuje rychlé vyhynutí dinosaurů na přelomu druhohor a třetihor, tedy asi před 70 – 60 mil. lety. Rychlost vymírání však nikdy pravděpodobně nepřesáhla v dlouhodobém průměru více než asi 10 % druhů za 1 milión let, což je maximálně 1 – 5 druhů za rok.
Ve srovnání s úbytkem druhů rostlin a živočichů dnes, je toto číslo zanedbatelné. Nebývalý úbytek rozmanitosti přírody má dnes na svědomí především člověk.
Hlavní příčiny ohrožení biologického bohatství Země tkví ve stálém růstu lidské populace. S růstem množství lidí také vzrůstá plocha polí, luk a pastvin, zastavěná plocha lidskými sídly a průmyslovými podniky, rozšiřuje se těžba surovin, přibývá skládek odpadů. Přirozená stanoviště rostlin a živočichů tedy mizí. Veškeré lidské činnosti, které považujeme za kultivaci přírodního prostředí například odlesňování, odvodňování, zavlažování mění přirozené podmínky.
Ke komplikovanosti problematiky ochrany životního prostředí (obzvláště z globální perspektivy) často přispívá i řada přirozených dějů. Mnoho látek, které považujeme za nepřirozené – antropogenní, může mít zcela přirozený základ (oteplování, změna výšky hladiny světového oceánu, migrace druhů, šíření nemocí). Platí to ale také naopak. Řada změn, které vnímáme jako „přirozený běh věcí“, má základ v lidských aktivitách. Je posláním přírodních věd odhalit tyto souvislosti a dát tak podklad vědám společenským, které mohou lidské společnosti svými prostředky a metodami naznačit cesty k lepšímu soužití s přírodou."

Poznámka

Práce se opírá o všeobecná, módní tvrzení, spíše než o data.
Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů, Obor Podnikání a právo.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera615
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse