Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Globální terorismus

Globální terorismus


Kategorie: Politologie, Globalizace

Typ práce: Eseje

Škola: Univerzita obrany Fakulta vojenského leadershipu, Brno

Charakteristika: Práce z předmětu Právo bezpečnosti a obrany je sepsána jako odborná esej na téma globální terorismus. Pokouší se osvětlit některé základní aspekty terorismu včetně důvodů jeho vzniku, charakteristik a způsobů boje s ním.

Obsah

1.
Úvod
2.
Globální terorismus
3.
Závěr

Úryvek

"Globální terorismus

Pod pojmem globální terorismus je třeba představit si komplexní charakteristiku společně s podmínkami jeho vzniku, cíly a způsobem jeho vedení. Terorismus obecně je jakýkoli útok silou, zejména na civilní sektor společnosti, za účelem dosažení požadavků útočníka a jeho ideologických či politických cílů. Útočícím subjektem obvykle bývá skupina lidí snažící se dosáhnout svého cíle za použití síly, což je většinou způsobeno politickou bezvýznamností této skupiny, bez které není možnost dosáhnout svého cíle oficiálním způsobem, tudíž jednáními v míru. Cíle těchto skupin jsou však někdy natolik nelegální nebo nedosažitelné, že ani politický vliv nebo konexe nemusí mít zásadní význam k řešení situace. Zde můžeme rozlišovat několik základních typů. Nejčastějším je snaha o nezávislost vlastního území, kdy teroristické skupiny provádějí útoky za cílem zlomit určitou politickou autoritu, která má pravomoc této skupině vyhovit. Toto je příklad teroristické organizace IRA nebo ETA, jejichž cílem byla autonomie určitého území. Podobným příkladem je i Taliban a Al-kaida. Jejich cílem sice není autonomie územních celků, ale záměr je velice podobný, tudíž „vyčistit“ islámský svět od západních vlivů, zejména pak od vlivu USA. Jiným typem cílů je dosažení vyhovění vlastním požadavkům vůči jiným subjektům (jako jsou finanční částky, propuštění zadržených osob nebo vydání jiných věcí) nebo pouhá záškodnická činnost vůči významným cílům za účelem poškození nebo zničení jiného subjektu.
Obecně lze říci, že terorismus vzniká v zemích ekonomicky slabých, nábožensky i jinak extrémistických, zaostalých, nedodržujících lidská práva, s nízkou úrovní infrastruktury, společenského a právního systému, diskriminovaných cizí státní mocností, s vnitřním politickým útlakem nebo probíhajícím ozbrojeným konfliktem, a že je způsobem vedení boje slabého proti silnému. Způsobů vedení terorismu je mnoho a mezi základní z nich patří zejména smrtící útoky na obyvatelstvo nebo na významná místa, únosy obyvatelstva nebo významných osobností, hrozby útokem na obyvatelstvo a významná místa, napadání nebo sabotáže politických, ekonomických a informačních objektů důležitých pro daný subjekt. Charakteristický pro teroristické útoky je způsob jejich vedení. Neexistují zde totiž žádná pravidla, omezení ani konvence, které by chránily životy civilních obyvatel nebo majetek subjektů útoku. Záměrem teroristů je způsobit co největší ztráty na životech, paniku mezi obyvatelstvem a jeho demoralizaci nebo škody na majetku, aby dodali váhu svým požadavkům a dosáhli tak svého cíle."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51e2859d75147.zip (31 kB)
Nezabalený formát:
Globalni_terorismus_esej.doc (67 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse