Referáty globalizace

Název Goodness Staženo

Globalizace - úvaha

Práce je úvahou na téma globalizace. Uvádí, jaké jsou její příčiny, výhody, i důsledky v souvislosti s klimatickými změnami. Charakterizuje její ekono... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Globalizace

3248x

Globalizace

Práce se zabývá historií a významem globalizace v rámci ekonomické integrace. Charakterizuje vývoj globalizačních a integračních snah, a věnuje se jej... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Globalizace

588x

Globalizace a její problémy

Práce nejprve definuje globalizaci a globální problém. Poté se zabývá vznikem a vývojem globalizace, včetně podmínek, které ovlivňují její rozvoj. Dal... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Globalizace

466x

Globalizace - esej

Práce obsahuje úvahu na téma, co je to globalizace. Zamýšlí se nad událostmi, které vedly k jejímu vzniku, formami jejího projevu, a důsledky pro spol... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Globalizace

362x

Globální terorismus

Práce z předmětu Právo bezpečnosti a obrany je sepsána jako odborná esej na téma globální terorismus. Pokouší se osvětlit některé základní aspekty ter... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Politologie, Globalizace

357x

Globalizace

Seminární práce zaměřená na rozličné důsledky a hrozny, které často zůstávají skryty, popřípadě nejsou přímo spojovány s globalizačními procesy. Práce... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Globalizace

327x

Globalizace a megatrendy - esej

Jedná se o esej zaměřenou na hodnocení globalizace a megatrendů v podnikání. Práce vysvětluje některé pojmy jako globalizace a glokalizace, přináší př... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Globalizace


286x

Marketingové strategie na globálních trzích

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Globalizace

222x

Globalizace a globální problémy

Práce popisuje globalizaci ze všech možných úhlů, nastiňuje neznámé aspekty této politiky, problémy, cíle, ale také její výhody. Poukazuje na problém ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Globalizace

130x

Problémy globalizace - esej

Práce se věnuje představení jednotlivých důsledků globalizace z různých hledisek: ekologie, světová ekonomika, společenské důsledky, změny životního s... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Globalizace

127x
1  2  3  4  »