Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Gotická architektura - maturitní otázka 7/13

Gotická architektura - maturitní otázka 7/13


Kategorie: Umění/hudba

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Charakteristika dobové situace - vznik prvních národních států, feudálové, měšťanstvo, papežské schizma, rozkol v církvi a pokusy o její nápravu. Termíny - lomený oblouk, křížová klenba, opěrný oblouk. Periodizace gotiky v Evropě - raná, vrcholná a pozdní. Gotika v Čechách - přemyslovská, lucemburská a jagellonská. Charakteristika jednotlivých typů staveb - chrámové stavby, kláštery, hrady a tvrze, město, obytné budovy. Památky v Čechách, Francii, Španělsku, Itálii, Německu a Anglii. Předchozí maturitní otázku naleznete zde Futurismus, dadaismus, surrealismus - maturitní otázka 6/13, následující Gotické malířství - maturitní otázka 8/13.

Obsah

1.
Charakteristika dobové situace
2.
Termíny - lomený oblouk, křížová klenba, opěrný oblouk
3.
Periodizace gotiky v Evropě
4.
Gotika v Čechách
5.
Charakteristika jednotlivých typů staveb
6.
Památky v Čechách, Francii, Španělsku, Itálii, Německu a Anglii.

Úryvek

"Druhy staveb
Chrámové stavby – Centrální stavby které svou velikostí a architektonickým vzhledem vévodily vysoko nad zástavbou gotických měst. Chrámy jednolodní a dvoulodní o stejných výškách, ale šířka mohla být různá. Baziliky se u nás kromě trojlodní oblevijí i pětilodní.Katedrály prostor zdůrazněné dlouhým presbyteriem (kněžiště) a mohutnými arkádami. Malé venkovské kostelíky mívají malé presbyterium zaklenuté křížovou klenbou.Půdorys presbyteria bývá čtvercový nebo polygonální. V dispozici chrámu se objevují i samostatné kaple pro šlechtu apod.

Kláštery – uzavřená skupina budov sloužící jako obydlí pro řeholnické řády.Jeho součástí je kostel k němuž přiléhá křížová chodba s obloukovými arkádami. Arkády obklopují rajskou zahradu v jejímž středu bývala studna. Křížová chodba bývá spojena s obytnou budovou pro řeholníky. Kromě toho byly v prostoru kláštera i hospodářské budovy, případně dílny (podle zaměření řádu), zahrada k vypěstování zeleniny, ovoce, bylin apod.

Hrady a tvrze – Hrad je opevněné panské sídlo na chráněném místě. Ve 13. století se hrad skládal z mohutné věže tzv. útočiště, palác v odlehlé části a kaple. Zvláštní pozornost byla věnována studni, jelikož byla nejdůležitější při dlohém obléhájí hradu. Ve 14. století se jednotlivé části hradu propojují a vzniká z nich celek."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x443c209cb1a05.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
09_goticka_architektura.doc (43 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse