Grafologie

Kategorie: Psychologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se věnuje grafologii. Uvádí vznik a vývoj vědy o rukopisu. Podává vývoj grafologie jako vědy, sleduje její teorie, vlastní grafologický rozbor i znaky písma s jejich dělením a vyvozováním významů. Součásti příloh tvoří česká školní předloha, stupně fixace ve vztahu pohybu a formy a ukázka stylů vázání.

Obsah

1.
Vznik a vývoj vědy o rukopisu
2.
Úvod do grafologie
3.
Teorie grafologie
4.
Vlastní grafologický rozbor
5.
Znaky písma, jejich dělení a vyvozování významů
5.1.
Komplexní dojmové znaky
5.2.
Měřitelné a popsatelné znaky
6.
Přílohy
6.1.
Česká školní předloha
6.2.
Stupně fixace ve vztahu pohybu a formy
6.3.
Ukázka stylů vázání

Úryvek

"Vznik a vývoj vědy o rukopisu

Písmo je odpradávna prostředkem komunikace. Na počátku vývoje písma byl obraz, ze kterého se vyvinul písmový znak. Názorné se změnilo v abstraktní.
Již Aristoteles ve své době poukázal na to, že rukopis a vlastnosti člověka mohou být dávány do určitých souvislostí. Jeho myšlenky však po dlouhá léta nikdo nerozvíjel.
Psaní se postupem věků stalo nezbytností, užívali ho umělci i učenci.
Hospodářský život získal možnostmi písemného styku nové příležitosti.
Velký význam v právním životě nabyl vlastnoruční podpis, protože se brzy poznalo, že individuální rukopis je příznačný pro svého původce. Důležitost mnohých rukopisných listin sváděla však i k tomu, aby se písma napodobovala a podpisy padělaly. Tehdy nabyli na významu tzv. soudní mistři písařští. Jeden z nich Francois Demelle vydal roku 1609 v Paříži Návod k posuzování padělaných písem neboli k srovnání písma s podpisem, v níž se již odráží autorovi znalosti o individuální povaze písma. Věděl už také, že tento individuální charakter není způsobený jen školením v psaní a použitými psacími pomůckami , nýbrž „přirozeností původce“. Začátek 17. století byl pro vývoj vědy o rukopisu dobou obzvláště příznivou, nezávisle na Demellovi vydal roku 1622 Camillo Baldo, učený profesor lékařství v Bologni, pojednání o tom, jak lze z listu poznat pisatelovu přirozenost a povahu. Toto pojednání obsahuje hodně výstižných pozorování a můžeme v ní nalézt první pokus o rozbor písma.
Tyto poznatky však upadly v zapomnění a až o sto let později se lidé opět začali zabývat rozpoznáváním povahy podle písma. Leibnitz, Lavater, Goethe a mnozí jiní myslitelé se pečlivě věnovali studiu písma.
Základní kámen k systému vědeckého rozboru písma položil však teprve duchovní Jean Hippolit Michon svým dílem Systéme de Graphologie (1875). Nejen, že dal výkladu písma název „grafologie“ (grafein = psát, logos = nauka), ale, i svými pozdějšími publikacemi, vytvořil rozsáhlý soubor grafologické teorie i praxe. Písmo a povahu rozkládal do jednotlivých prvků. Jednou ze zajímavostí je pojem „signe negativ“, Michon usuzoval, že pokud se v písmu určitý znak nevyskytuje, pisatel nemá příslušný povahový rys. Jeho pokračovatel Jules Crépieux-Jamin však tento pojem zavrhl, na povahové rysy usuzoval jen z daných vlastností písma. Také je tvůrcem tzv. „výslednicové teorie“, jež rozlišuje mezi znaky primárními a sekundárními, ze dvou nebo více primárních vlastností podle něj lze usuzovat na vlastnost sekundární, např. z prostoduchosti a představivosti usuzoval na pověrčivost.
V Německu vzbudili francouzské práce nebývalý zájem, v letech 1851 - 1855 uveřejnil Adolf Hertze v lipském časopise Leipziger Ilustrierte Zeitung přes 4000 grafologických rozborů, které však působily spíše laicky a směšně. Ačkoli zveřejnil pět knih, nevybudoval žádnou ucelenou soustavu a neodchoval žáky svého umění¨, kterému říkal „chirogramotomantie“."

Poznámka

Práce obsahuje tabulku a obrázky. Čistý text tvoří cca 4,5 strany. Důležité údaje jsou v textu zvýrazněny graficky.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera13342
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse