Grafologie

Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, příspěvková organizace, Mariánské Lázně

Charakteristika: Práce stručně informuje o grafologii jako vědě, o vývoji grafologie ve světě a v České republice. Dále obsahuje informace o postupu při analýze rukopisu, využití psychologie písma a souvislostech mezi písmem a chorobami. Hlavní praktická část práce je podrobné sepsání měřitelných znaků a určení jejich výpovědních hodnot na konkrétním textu, se zpětnou vazbou ve výpovědi pisatelky.

Obsah

0.
Úvod
1.
Co je grafologie?
2.
Historie grafologie
2.1
Historie ve světě
2.2
Historie v ČR
3.
Uplatnění grafologie
3.1
Personalistika
3.2
Diagnostika
3.3
Kriminalistika
3.4
Partnerské poradenství
4.
Co je třeba k rozboru písma
4.1
Věk
4.2
Pohlaví
4.3
Profese
4.4
Praváctví/leváctví
5.
Postup při analýze rukopisu
6.
Symbolika v písmu
7.
Měřitelné a popsatelné znaky
7.1
Velikost písma
7.2
Vázání
7.3
Spojitost písma
7.4
Sklon písma
7.5
Tlak
7.6
Rychlost písma
7.7
Pravidelnost
7.8
Šířka a těsnost písma
7.9
Ostrost a těstovitost písma
7.10
Zjednodušení a obohacení písma
8.
Patologie písma
8.1
Agrafie
8.2
Paragrafie:
8.3
Grafofobie
8.4
Zrcadlové písmo
9.
Metody práce
10.
Praktická část – analýza rukopisu
10.1
Materiál
10.2
Mechanické předpoklady
10.3
Globální písmové znaky
10.4
Měřitelné písmové znaky
10.5
Výrazné znaky
10.6
Psychologický výklad
10.7
Hlavní poznatek
11.
Výsledky
11.1
Porovnání psychologického výkladu s výpovědí jedince
11.2
Hodnocení výsledků
12.
Závěr
13.
Použitá literatury
14.
Přílohy
14.1
Symbolika v písmu
14.2
Graf znázorňující závislost sklonu na citovosti
14.3
Znaménka kladená vpravo od příslušných písmen
14.4
Spojování znamének s následujícím písmen, psaní dvou znamének jedním tahem

Úryvek

„7.10 Zjednodušení a obohacení písma
„Obohacení či zjednodušení písma má stejný význam na papíře jako v životě. Obohacení symbolizuje nadbytečnost a zjednodušení až strohost.“(13)
7.10.1 Zjednodušené písmo
Zjednodušené písmo se vyznačuje absencí nadbytečných tvarů písmem, při zachování čitelnosti. Pisatel klade důraz na jednoduchost, účelnost a efektivitu. V jeho životě se tyto vlastnosti promítají stejně. Autor má dobrou sebekázeň, je stručný a umí vystihnout podstatu věci. Avšak v přehnané míře se může jednat o člověka strohého, duševně vyprahlého s nedostatkem smyslu pro krásu.
7.10.2 Obohacené písmo
Pokud jsou v písmu různé přídavky, které nejsou součástí psací předlohy, hovoříme o obohacení písma. Obohacení symbolizuje nepřirozenost, nevkus, zálibu v přepychu, touhu po originalitě. Tyto nadbytečné tahy značí charakterovou vratkost.
Přídavky v písmu se vyskytují také u osob pedantických, kteří tím chtějí zdůraznit svůj smysl pro detail. Další osoby užívající obohacení ve svém písmu bývají umělci, kteří tím ukazují svou kreativitu.

8 PATOLOGIE PÍSMA

Patologie písma se zabývá chorobami, které nepříznivě ovlivňují písmo jedince. „Rukopis je souhrou motorických, emocionálních a intelektuálních funkci. Proto i nepatrné změny písma mohou být příznakem začínajících chorobných změn.“ (14) Příčinou patologických změn bývají nejčastěji nervové psychické poruchy, poranění centrálního, periferního systému, infekce a otravy. My si uvedeme několik poruch psaní.

Agrafie:
Agrafie je částečná nebo úplná neschopnost písemného projevu. Jedinec s touto poruchou vynechává písmena i slova, v horším případě není schopen vytvářet písmo vůbec. Zvláštním případem je amnestická agrafie. Při této poruše ztrácí člověk optické vzpomínkové obrazy některých písmen.

Paragrafie:
Paragrafie znamená přemisťování písmen, slabik nebo slov ve větě. Paragrafie bývá symptomem amnestické agrafie.

Grafofobie:
Zvláštním případem poruchy psaní je grafofobie. Jedná se o chorobný strach ze psaní.

Zrcadlové písmo:
Zrcadlové písmo se vyskytuje často u duševně nemocných dětí, někdy i u zdravých. Příčinou může být leváctví, oční choroba, psychický prostorový komplex.


9 METODY PRÁCE

Výběr praktické části byl jednoduchý, vybral jsem si analýzu rukopisu. Nejdříve bylo potřeba najít vhodnou osobu pro analýzu. Rozhodl jsem se pro ženu, protože obecně mají písmo čitelnější a pravidelnější. Zdálo se snazší pro rozbor. Doporučený etický grafologický kodex říká, že rozbor písma bychom měli provádět jen se souhlasem pisatele. Po získání souhlasu spolužačky jsem si zažádal o potřebný materiál – popsaný list papíru ve formátu A4 + výpisky ze sešitu z dřívějšího období. Dotyčnou osobu jsem upozornil, aby se nesoustředila na to jak píše, ale věnovala větší pozornost obsahu. Po obdržení materiálu jsem částečně pokračoval podle postupu, který je uveden v práci (viz kapitola č. 5).

10 PRAKTICKÁ ČÁST – ANALÝZA RUKOPISU

Analýza rukopisu žákyně III.B

Materiál:
List papíru ve formátu A4 a výpisky ze školy z dřívějšího období. Ty budou sloužit ke srovnání v případě nejasných znaků. Jedná se o opisovaný text, je možné, že členitost textu ztratí svou výpovědní hodnotu, protože pisatelka mohla zachovat formu opisovaného textu.

Mechanické předpoklady:
Psáno propisovací tužkou s normální propustností inkoustu. Papír je jemnější než standardní kancelářský.

Globální písmové znaky:
Okraje rukopisu jsou mírně nepravidelné. Začátek každého řádku není přesně pod sebou. Levý okraj je užší, stejně tak horní okraj. Pravý okraj je nepravidelný a široký. Dolní okraj nemá výpovědní hodnotu, z důvodu nedostatku materiálu. Pisatelka nedošla až na konec listu. Řádky mají klesající tendenci. Celkově působí text harmonicky, pravidelně, srozumitelně rozčleněný text, převažuje forma.“

Poznámka

Obsahuje schémata a scany písma. Čistý text dosahuje cca 13 stran. Práce je určena nejen pro lidi, kteří chtějí mít alespoň základní znalosti o grafologii, ale také pro ty, kteří se sami chtějí o analýzu rukopisu pokusit.
Gymnázium a obchodní akademie Mariánské lázně.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera19656
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse