Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Gravitační metody rozdružování

Gravitační metody rozdružování

Kategorie: Geologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce seznamuje s procesem rozdružování při úpravě nerostných surovin. Nejprve charakterizuje gravitační rozdružování a jeho principy. Poté popisuje rozdružování v sázečkách, které je založeno na rozdělování zrn podle hustoty. Uvádí vzorce pro výpočty sil, jež působí na chování zrn, a také se zabývá rozdružováním v těžké suspenzi.

Obsah

1.
Gravitační metody rozdružování
2.
Teoretické základy rozdružování v sázečkách
2.1.
Konečná pádová rychlost
2.2.
Gravitační síla pro kulové zrno
2.3.
Vztlaková síla
2.4.
Odpor prostředí
2.5.
Konečná pádová rychlost zrn
2.6.
Součinitel soupádnosti
2.7.
Potenciální energie ideální směsi
2.8.
Potenciální energie směsi po rozdružení
3.
Rozdružování v těžké suspenzi

Úryvek

"Rozdružování ve vzestupném a sestupném proudu vody se provádí v sázečkách. Rozdružování v sazečkách patří do skupiny dynamického gravitačního rozdružování a je jedním z nejstarších způsobů rozdružování nerostných surovin. V současnosti je rozdružování uhlí v sázečkách jedním z nejčastějších způsobů úpravy uhlí.
Vedle hustoty ovlivňují výsledek rozdružování také velikost a tvar rozdružovaných částic a další faktory.

Teoretické základy rozdružování v sázečkách
Rozdružování v sázečkách je založeno na rozdělování zrn podle hustoty. Zrna vyšší hustoty a velikosti jsou vzestupným proudem nadzvedávána později a méně než zrna nižší hustoty a velikosti.
Opakováním tohoto cyklu v průběhu průchodu surového uhlí sázečkou dojde k rozdělení částic různé hustoty do vrstev různé kvality. Tento princip je vysvětlován několika teoriemi.

V našem pořadu se blíže seznámíme s teorií pohybu částic v rozdružovacím prostředí a teorií potenciální.

Teorie pohybu částic vychází ze skutečnosti, že v kapalném prostředí padá zrno zpočátku pohybem rovnoměrně zrychleným. Tento časový úsek je velmi krátký a po dosažení určité rychlosti v důsledku odporu prostředí se rychlost zrna stává rovnoměrnou. Tato rychlost se označuje jako konečná pádová rychlost zrna. Určení konečné pádové rychlosti je závislé na součiniteli odporu prostředí a velikosti sil působících na zrno v kapalném prostředí.
Matematicky lze tuto zákonitost vyjádřit vztahem:


[vzorec]

kde Fm jsou hmotnostní síly působící na zrno
F jsou plošné síly působící na zrno
r je hustota zrna
V je objem zrna
v je rychlost pohybu zrna
t je čas
pro popis chování zrn rozdružované suroviny vycházíme z Newtonova zákona a volíme kulový tvar zrna. Dosáhne-li zrno konečné pádové rychlosti pak zrychlení [vzorec] je rovno 0 a platí: Fm + F = 0.

Na kulová zrna v hmotném prostředí působí tyto síly:
Gravitační sila FG působí směrem dolů. Její velikost pro kulové zrno vypočteme ze vztahu:


[vzorec]


kde d je průměr zrna
r je hustota zrna
g je gravitační zrychlení

Ze vztahu je zřejmé, že pro dvě zrna stejného průměru, ale různé hustoty bude na zrno s větší hustotou působit větší tíhová síla FG. Na obrázku je zrno s menší hustotou znázorněno černě. Proti směru gravitační síly působí síla vztlaková FV, která je rovna hmotnosti kapaliny vytlačené objemem zrna:


[vzorec]


kde rp je hustota kapalného prostředí

Proti pohybu zrna působí rovněž síla odporu prostředí FR. Tato síla působí vždy v opačném směru, než je směr pohybu zrna. Směr pohybu zrna závisí na hodnotě hustoty zrna r a hustotě prostředí rp. Při r > rp se zrno pohybuje směrem dolů, při r < rp se zrno pohybuje směrem nahoru a plave na hladině.


[vzorec]"

Poznámka

Práce obsahuje několik vzorců a schémat. Rozsah čistého textu je 5 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21995
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse