Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Halásek: Veřejná ekonomika a správa - skripta VŠB Ekonomická fakulta pro rok 2007

Halásek: Veřejná ekonomika a správa - skripta VŠB Ekonomická fakulta pro rok 2007

Kategorie: Veřejná ekonomika

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o výpisky ze skript Doc. Haláska o veřejné ekonomice a její správě z Vysoké školy báňské. V textu jsou vysvětleny jednotlivé pojmy a principy fungování veřejných financí, například také jaké jsou externality, pravidla hlasování nebo jak se člení veřejné statky.

Obsah

1.Veřejná ekonomika, teoretická východiska, tržní ekonomika, smíšená ekonomika
2.Veřejné statky v ekonomice, členění veřejných statků, význam, zabezpečování
3.Externality, typy a příčiny, charakteristiky statku pod ochranou (poručnického)
4.Význam teorie veřejné volby a její aplikace, aktéři
5.Pravidla hlasování, rozhodování v přímé a zastupitelské demokracii
6.Veřejná správa jako manager veřejné ekonomiky, struktura veřejné správy,právní postavení krajů a obcí
7.Veřejný sektor , vymezení, definice, faktory působící na jeho velikost
8.Veřejný sektor a teorie potřeb, efektivnost ve veřejném sektoru
9.Organizace a podniky ve veřejném (vládním) sektoru, organizační složky a příspěvkové organizace
10.Občanský sektor – geneze a vymezení v ČR
11.Specifika nevládních neziskových organizací, stávající právní úprava, zdroje financování
12.Veřejná politika a její pojetí, vztah s veřejnou ekonomikou
13.Veřejné finance, pojmy, funkce, principy, význam
14.Soustava veřejných rozpočtů, veřejné příjmy a veřejné výdaje
15.Rozpočtová skladba, rozpočtový deficit, veřejný dluh, mezinárodní veřejné finance
16.Veřejné zakázky, zákon o veřejných zakázkách, typy zakázek, zadávací řízení
17.Koncesní zákon, koncesní řízení, koncesní smlouva a projekt
18.Veřejné investice a veřejná podpora, PPP
19.Veřejná informatika, informace ve veřejné správě, svobodný přístup k informacím, principy, informační systémy
20.Veřejná kontrola, význam, pojetí kontroly,typy kontroly, kontrolní orgány

Úryvek

"Efektivnost veřejného sektoru
Dosažení efektivnosti při řízení veř. sektoru je velkým problémem, jelikož hlavním projevem veřejného sektoru je tendence k neefektivnosti. Pro hodnocení musíme volit specifické metody a nástroje.

Metody a postupy, které vedou k objektivizaci a efektivnosti vynakládaných výdajů ve veřejném sektoru.
- komparativní metody
▫ komparace v čase – zvolený subjekt je sledován v různých časových intervalech (ekon. rozbory hospodaření)
▫ prostorová komparace – druh výdajů je porovnáván mezi subjekty (subjekt A se srovnává ze subjektem B)
- normy (právní, technické), výkony (pracovníků, institucí vyjádřeného k nákladům na jednoho pracovníka), standardy (stanovení standardu pro poskytování veřejné služby - např. stanovení standardů pro vzdělávání, v jaké standardní úrovni by ta služba měla být poskytována a k tomu by to mělo být posuzováno na základě té efektivnosti k poměru těm nákladům - např.zajištění dopravní obslužnost, jak často by měla být zajištěna - autobusový jízdní řád a využití jednotlivých linek v čase - bus co 10 min. nebo stačí 1x za hodinu - pak určit zda je to efektivní-neefektivní, nebo kropení ulic - v létě větší četnost, v zimě není potřeba, údržba veřejných prostranství - určit si jak často by měla být udržována??? Určitě jinak v zimních a jinak v letních měsících .... vše určit tak, aby to mělo nějakou efektivnost v rámci celku a nákladů na jednotlivce vůči vynaložených prostředkům které na to plynou a určit si pak zda by nebylo vhodnější vložit prostředky někde jinde, ...např.neefektivnost v rámci vzdělání-někdo vystuduje např.hotelovou školu a pak pracuje třeba ve zdravotnictví, nebo útěk ze soukromého do veřejného sektoru = přelomení mostů)
prováděno pomocí kvantitativního výkonu (počet absolventů v urč. roce, poč. ošetřených pacientů)
- kalkulace (kalkulace v rámci vnitřního systému financování) - předpokládá vedení účetních záznamů o všech nákladech. Z toho pak určíme náklady na jednotku výkonu
- hodnocení výdajů občany (na zastupitelstvech občané mohou vnést své dotazy čí připomínky)
- komplexní audit (interní-externí) – závěrečný účet = finanční vyrovnání za předchozí hospodářský rok. V obci či kraji je audit předkládán na vědomí obecnímu zastupitelstvu.
Pozn. Audit – prověření efektivnosti hospodaření

9. Organizace a podniky ve veřejném (vládním) sektoru, organizační složky a příspěvkové organizace

Členění z hlediska postavení subjektů působících ve veřejném sektoruČR:

1. Státní a komunální podniky
Česká pošta, Lesy ČR
Provozují podnikatelskou činnost s majetkem státu
Státní podnik je jakýkoli hospodářský subjekt vlastněný v rozsahu 50 a více % ústřední vládou nebo místními orgány (a.s.). Vznikly výstavbou financovanou státem nebo znárodněním.

2. Organizační složky
▫ státu napojené na státní rozpočet (OSS, viz.zákon myslím 41, 218/2000 Sb. -viz.str.86)
▫ územních samospráv nepojených na příslušný územní rozpočet (úpravou org.složek se věnuje zákon 250/2000 Sb. - viz.str.89)
- jsou to organizace které jsou zcela napojeny na státní rozpočet, zabezpečují nám prioritně čisté veřejné statky, např. Ministerstva
- zřízené specializované organizace k plnění úkolů ústředních orgánů
- organizační složky státu hospodaří s prostředky státního rozpočtu nebo rozpočtu zřizovatele
- její příjmy a výdaje musí souviset pouze s činností vymezené ve zřizovací listině, příjmy i výdaje jsou příjmy a výdaji státního rozpočtu
- OS by měly zajišťovat čisté veřejné statky
- rozpočet je součástí jejího zřizovatele
3. Příspěvkové organizace
▫ státu
▫ územních samospráv
- zřizují ústřední orgány (ministerstva) a PO hospodaří s prostředky získanými hlavní činností a jinou činností – hospodářská činnost
- dostává pouze příspěvek ze státní rozpočtu, rozpočet PO může zahrnovat pouze náklady a výnosy, jež souvisí s poskytovanými službami
- zabezpečuje nám smíšené veřejné statky
- PO je povinna plnit určené úkoly nejhospodárnějším způsobem a dodržovat finanční vztahy ke státnímu rozpočtu. PO mohou vytvářet města i obce (PO státu, PO krajů a obcí).
- PO svým charakterem své hospodářské činnosti tvoří jakýsi přechod mezi OS, které jsou svým rozpočtem přímo vázány na svého zřizovatele a mezi ziskovými či podnikatelskými subjekty, jejich náplní je podnikíní a tvorba zisku"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera11359
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse