Název Goodness Staženo

Sociální politika a sociální zabezpečení

.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Veřejná ekonomika, Politologie

955x

Halásek: Veřejná ekonomika a správa - skripta VŠB Ekonomická fakulta pro rok 2007

Jedná se o výpisky ze skript Doc. Haláska o veřejné ekonomice a její správě z Vysoké školy báňské. V textu jsou vysvětleny jednotlivé pojmy a principy... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Veřejná ekonomika

168x

Politika zaměstnanosti

Práce se podrobným způsobem věnuje různým aspektům politiky zaměstnanosti. Popisuje její význam a nástroj, zabývá se možnostmi hodnocení programů poli... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Veřejná ekonomika


82x

Veřejné finance 1/2

Přehledně a důkladně zpracovaný studijní materiál se ve své první části zabývá veřejným sektorem, jeho činnostmi, funkcemi, efektivností nebo důvody e... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Veřejná ekonomika


67x

Rozhodování ve veřejném sektoru

Přehledný učební materiál zpracovává problematiku rozhodování ve veřejném sektoru. V úvodu charakterizuje veřejný sektor, jeho funkce a důvody existen... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Management, Veřejná ekonomika

1x

Veřejné politiky lokální, regionální, národní, evropské a světové

Práce se zaměřuje na subjekty a objekty, principy i legislativní rámec lokální, regionální, národní a především evropské veřejné politiky. Nakonec se ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Evropská unie, Veřejná ekonomika

1x

Společné politiky EU

Práce seznamuje se třemi základními společnými politikami EU, tj. zemědělskou, obchodní a dopravní. Nahlíží také do politiky oblasti zahraničních věcí... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Evropská unie, Veřejná ekonomika

1x

Vybrané národní politiky České republiky 1/2

Práce přehledným a uceleným způsobem seznamuje s charakteristikami, subjekty, cíli, nástroji a legislativními nástroji vybraných národních politik Čes... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Hospodářská politika, Veřejná ekonomika


0x

Vybrané národní politiky české republiky 2/2

Práce přehledným a uceleným způsobem seznamuje s charakteristikami, subjekty, cíli, nástroji a legislativními nástroji vybraných národních politik Čes... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Regionální ekonomika, Veřejná ekonomika


0x

Implementace veřejných politik

Práce zaměřená na implementaci veřejných politik po úvodním vymezení pojmu popisuje modely, aktéry a scénáře implementace a nezapomíná ani na otázku i... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Veřejná ekonomika

0x
1  2  »