Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Haldy a jejich vliv na ovzduší

Haldy a jejich vliv na ovzduší

Kategorie: Geologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Univerzita Karlova Přírodovědecká fakulta, Praha 2

Charakteristika: Tato seminární práce se zabývá vlivem prohořívání hald na znečišťování ovzduší, jak a kdy takové prohořívání vzniká a čím je možné požáry hasit. Jako konkrétní příklad problematiky hořících odvalů je představena halda po důlní hlubinné činnosti dolu Ronna na Kladensku. Práce vhodná pro studenty ekologie, ochrany přírody, geologie a částečně i biologie.

Obsah

1.
Úvod
2.
Samovznícení
3.
Hašení odvalů
3.1.
Metody in situ
3.2.
Metody spojené s přeformováním nebo přemístěním hořících odvalů
3.3.
Známky prohořívání
4.
Halda jako pozůstatek těžební činnosti dolu Ronna
5.
Závěr

Úryvek

"3. HAŠENÍ ODVALŮ
Při hašení hořících hald jde samozřejmě o to co nejefektivněji utlumit hoření a také o to zamezit opakování těchto procesů. Kvůli odlišným podmínkám v jednotlivých odvalech je potřeba zvolit optimální řešení obnovy krajiny v dané oblasti a také pečlivě kontrolovat, zda už zdánlivě rekultivovaná halda stále neprohořívá. Většinou se za nejlepší první krok považuje zamezení přístupu atmosférického vzduchu, a to se děje například těsněním nebo zhutněním. Popřípadě se může i snížit teplota odvalových hornin, které by mohly být náchylnější k samovznícení. Dělá se to buď vodou nebo vodními suspenzemi popílků, popílko-cementových nebo popílko-vápenných a jílových suspenzí. Výhodou u tohoto postupu je, že dojde jak ke zchlazení prostředí, tak k utěsnění možných průduch vzduchu. Tomuto postupu se říká injektážní metoda.
V poslední době se z ekonomického a praktického hlediska dává přednost spíše kratším vrtákům a používají se 2 typy injektorů – tlakový a kombinovaný tlakový a sací. Kombinovaný má tu výhodu, že může odsávat toxické produkty hoření.
Jestliže požáry dosahují teplot nad 500°C, klasické vrtné soupravy se mohou roztavovat, což samozřejmě značně komplikuje práci, a tak ne vždy se dají odvaly hasit výše zmíněnou metodou. V takovém případě na řadu přichází zpravidla chemická profylaxe, která využívá různých inhibitorů (látky zpomalující reakce), které geochemické reakce uvnitř odvalů buď omezí, nebo rovnou zamezí. Mohou také na povrchu odvalových hornin vytvořit ochranné vrstvy antioxidantů, dojde tak k omezení aktivity kyslíkových radikálů. V praxi se tato metoda profylaxe většinou kombinuje s aplikací již zmíněných suspenzí (Cigánek, 1998).
Nejčastěji se používá hydroxidů a uhličitanů vápníku, draslíku a sodíku, které potlačí samoohřev hornin, ze samotných látek jsou potom nejvýznamnější tyto:
- Hydroxid vápenatý Ca (OH)2
- Uhličitan vápenatý CaCO3
- Hydroxid sodný NaOH
- Hydroxid draselný KOH
- Uhličitan draselný K2CO3
- Uhličitan sodný Na2CO3
Volba inhibitoru vychází ze složení odvalu a z vyhodnocení možných pozitivních změn (je zajímavé, že produktem některých reakcí může být hnojivo síran amonný (NH4)2SO4; u jiných reakcí může dojít k navázání toxických plynů) a negativních důsledků. Mezi ty nejméně žádané patří reakce, při nichž se uhličitan amonný a hydrogen-uhličitan amonný rozkládají a vyloučí se (unikne do atmosféry, mimo jiné se dostane i do podzemních vod) amoniak, který je toxický (poškozuje sliznici) a výbušný:

(NH4)2CO3 = 2NH3 + CO2 + H2O
NH4HCO3 = NH3+CO2+H2O
Hydrogen-uhličitany alkalických kovů mohou být při okyselení prostředí zdrojem oxidu uhličitého CO2, který využívají thionové bakterie pro asimilaci uhlíku.
Nejvhodnějším a zároveň nejpoužívanějším univerzálním inhibitorem je hydroxid vápenatý Ca(OH)2, a to v koncentraci 3-5%. Ten šetří ovzduší a okolí odvalu.
Mohou potom nastat následující reakce:
Ca(OH)2 + SO2 = CaSO3 + H2O
Ca(OH)2 + H2SO4 = CaSO4 + 2H2O
Ca(OH)2 + H2S = CaS + H2O
Podobné reakce nastávají při aplikaci chloridu vápenatého (CaCl2). Nevhodné je potom použití sulfidu železnatého FeS, protože je i při normálních teplotách schopný reagovat s kyslíkem ze vzduchu, při čemž se produkuje mnoho tepla.
Množství látky použité jako inhibitoru je docela velké – na 1 m3 se aplikuje 6 - 33,9 kg inhibitoru. Množství samozřejmě záleží na druhu inhibitoru a porózitě hornin.
Jestliže však ani tato kombinace nefunguje, a děje se tak u masivních a rozsáhlých požárů, je nutné naprosté přeformování odvalu.
Kombinací zmíněných metod v různém poměru získáme 2 vlastní používané metody ošetřování hořících hald."

Poznámka

Součástí práce jsou tabulky, fotografie, graf a mapa, rozsah čistého textu činí cca 7 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera24624
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse