Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Halogenderiváty - maturitní otázka

Halogenderiváty - maturitní otázka


Kategorie: Chemie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: V této maturitní otázce z chemie je věnována pozornost halogenderivátům, jejich, přípravě, názvosloví a využití. Dále jsou popsány jejich chemické vlastnosti, reaktivnost a nejdůležitější zástupci.

Obsah

1.
Freon
2.
Příprava
3.
Názvosloví
4.
Využití
5.
Reaktivnost halogenuhlovodíků závisí
6.
Chemické vlastnosti
7.
Významní zástupci a jejich použití

Úryvek

"Chemické vlastnosti:
Základní vlastnosti určuje polarita vazeb C-X (důsledkem rozdílné elektronegativity uhlíku a halogenu (vyšší) je nerovnoměrné rozdělení vazebných elektronů). Tak se na uhlíkovém atomu vytváří částečně kladný a na atomu halogenu částečně záporný náboj. Polarita vazby C-X stoupá od jodu k fluoru. Při reakcích tato vazba zaniká obvykle heterolyticky, tzn. Vazebný pár elektronů se zcela přesune k atomu halogenu a vazba Π se štěpí nesouměrně. Při zániku hraje velkou roli i polarizovatelnost vazeb. Stoupá od fluoru k jodu, tedy v opačném směru než polarita, je atom jedu ve vazbě C-X nejreaktivnější.

Významní zástupci a jejich použití:
 Vinylchlorid (chlorethen) CH2 = CHCl – je karcinogenní plyn, polymerující se na polyvinylchlorid PVC, v neměkčené formě zvaný jako Novodur, v měkčené jako novoplast.
 Freon 12 – kapalina sloužící jako náplň do chladniček, hasících přístrojů a sprejů. Freony mají nepříznivý vliv na ozónovou vrstvu atmosféry.
 Chlormetan (metylchlorid) CH3Cl – je plyn, který se používá jako metylační činidlo v organické syntéze a k plnění chladících strojů.
 Trichlormetan (chloroform) CHCl3 – je kapalina nasládlého zápachu, nehořlavá. Připravuje se reakcí z etanolu a chlorového vápna. Je to výborné rozpouštědlo toků a olejů a dříve byl využíván k narkózám (ustoupilo se od toho, neboť na světle a při hoření se rozkládá na velmi jedovatý fosgen).
 Tetrafluorethylen – poskytuje polymerací Teflon, který je mimořádně stálý, odolný vůči kyselinám, zásadám i zvýšeným teplotám.
 1,2 – dichloretylen (1,2 – dichloreten) ClCH = CHCl – užívá se k chemickému čištění a v průmyslu k odmašťování kovových předmětů podobně jako 1,1,2 – trichloretylen CCl = CHCl. Obě látky jsou kapaliny.
 Benzylchlorid – připravuje se chlorací toluenu za varu. Jeho páry působí slzení a jeho hydrolýzou vzniká benzylalkohol.
 Dichlorodifenyltriclormetylmetan DDP"

Poznámka

Obsahuje chemické strukturní vzorce a tabulku.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4a3a5f22014c1.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Halogenderivaty.doc (41 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse