Hannibal

Kategorie: Historie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce popisuje život významného vojevůdce Hannibala. V úvodu se autor zabývá jeho mládím v Kartágu. Podrobně se věnuje i dobové situaci, která Hannibala utvářela. Dále práce pojednává o Hannibalově tažení na Řím a o jeho vítězstvích. Závěr je pak věnován porážce Hannibala a uzavření mírové smlouvy mezi Římem a Kartágem.

Obsah

1.
Vítězství u Kann
2.
Postavení Kartáginců
3.
Doba a situace v Kartágu
3.1
Vztahy s Římem
3.2
Porážka Kartága
4.
Mládí Hannibala
4.1
Nepřátelství k Římanům
4.2
Hamilkarovo tažení
4.3
Hasdrubal
5.
Hannibal ve vedení vojska
5.1
Touha po světovládě
5.2
Obsazení Hispánie
5.3
Tažení na Řím
5.4
Alpy
5.5
Hannibalova vítězství
5.6
Přechod Apenin
6.
Reakce Říma
6.1
Volba diktátora
6.2
Hannibalova lest
7.
Změna situace v Římě
7.1
Konzulové
8.
Opětovná porážka římského vojska
9.
Otočení situace
10.
Mírová smlouva
11.
Závěr

Úryvek

„V bitvě u Kann dokázal Hannibal mocně udeřit na nepřítele, avšak bez další podpory nemohl vítězství využít. Ačkoli 6 000 padlých kartaginských vojáků nebylo ničím ve srovnání se ztrátami Římanů, bylo pro Hannibala velmi obtížné je nahradit. Když se vojevůdce procházel po bojišti a mezi padlými poznal i mnoho svých přátel, prohlásil prý v slzách, že takové vítězství nechtěl. Pro pokračování v boji si musel Hannibal zajistit větší podporu jak z domova, tak od spojenců. Bratr Mago přivezl z Kartága slib, že do Itálie budou poslány posily. Podařilo se uzavřít spojenectví s makedonským králem Filipem V., který měl pomoci Kartagincům v Itálii a za odměnu mu byla slíbena pomoc při sjednocování Řecka. Úspěchem bylo i vytvoření protiřímského společenství v jižní Itálii v čele s městem Kapuou, čímž se zlepšily zásobovací podmínky. Společenství však nebylo jednotné a většina měst hodlala z války těžit ve svůj prospěch. Bitva u Kann přivedla r. 215 př. n. l. na kartaginskou stranu i Sicilské Syrakusy, kde se po smrti věrného spojence Říma krále Hieróna ujal vlády jeho vnuk Hierónymus. Přestože se zdálo, že situace je nakloněna kartaginskému vítězství, prokázali Římané svou vnitřní sílu a neústupnost. Porážka u Kann se jim stala paradoxně největším
povzbuzením k vítěznému zakončení války. Tváří v tvář smrtelnému nebezpečí Římané odložili vnitřní rozpory a věnovali veškeré své síly, prostředky a politické umění záchraně státu. Původce Kannské katastrofy Varro , který se vrátil s 10 000 muži, jimž se podařilo uprchnout, byl přivítán jako muž, který ani v nejtěžších chvílích nezoufá. Znovu byl zvolen diktátor, Marcus Junius Pera, s úkolem znovu vybudovat bojeschopnou armádu. Toho bylo dosaženo pomocí mimořádných prostředků. Do armády byli povoláni 17-letí mladíci, vězni a otroci vykoupení a vyzbrojení na státní útraty. S hrdostí odmítli Hannibalovu nabídku vykoupit římské zajatce, neboť odmítali obchodovat s mužem, který si plete povinnosti vojevůdce s jednáním pouličního prodavače. Římanům se povedlo překonat období největší krize a znovu mohli vystoupit jako důstojný Hannibalův protivník. Situace se začala pomalu a téměř nepozorovatelně měnit v prospěch Říma. Kartaginci na bojištích prohrávali a pouze Hannibalovy síly v Itálii dosahovaly dílčích úspěchů. Přes pomoc Syrakus nedokázalo Kartágo ovládnout Sicílii a když bylo město roku 212 př. n. l. dobyto Římany, nedokázali jim Kartaginci dále vzdorovat a r. 209 př. n. l. byli z ostrova vytlačeni docela. Špatně se vyvíjela i situace u makedonského spojence. Římané podnítili konflikt Makedonie se spolkem Aitólských měst a zabránili tak Filipovi poskytnout slíbenou pomoc. V Hispánii byli sice římské jednotky pod velením bývalého konzula Gnaea Kornelia Scipia a jeho bratra r. 211 př. n. l. poraženy, avšak s nástupem nového velitele se situace obrátila. Mladý Gnaeus Kornelius Scipio prokázal vyjímečný talent a roku 209 př. n. l. se zmocnil Nového Kartága, jehož pevnost byla považována za nedobytnou."

Poznámka

Seminární práce byla vypracována pro Slezskou univerzitu v Opavě, Filosoficko-přírodovědeckou fakultu. V práci často chybí čárky ve větách.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera3214
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse